Schemalagd service

Med service med schemalagda intervall utförd av våra kvalificerade tekniker maximerar du din potential

Optimerade riggprestanda

Förmågan att uppnå normen för borrning vid tunnelväggen beror ofta på finjustering av borrparametrarna, vilket minskar kostsamt slitage på kolven och andra delar av bergborrmaskinen

Sinnesro

Alla service- och prestandarelaterade data beskrivs i besiktningsprotokollen som en bekräftelse till dig på att bergborrmaskinen har inspekterats och underhållits korrekt

Produktbeskrivning

CARE-avtalen är en av våra servicelösningar – förebyggande service som följer fabrikens serviceintervaller för att maximera prestandan och minimera oförutsedd stilleståndstid.


Regelbundna besök
Regelbundna besök minskar risken för oväntade driftstörningar. Våra servicetekniker garanterar att jobbet görs på ett professionellt och skyndsamt sätt.


Certiq
Våra telematiklösningar ser till att du har koll på din maskin.

Besiktningsprotokoll
Garanterar att utrustningen underhålls enligt OEM-specifikationerna.


Utökad garanti
Vi erbjuder även en väl tilltagen utökad garanti som täcker maskinkomponenter, exklusive slitdelar och smörjmedel.


Täckning: Hydrauliska bergborrmaskiner för tunneldrivnings- och gruvutrustning
Serviceintervall: 250–500/300–600/400–800/600–1 200 slagtimmar beroende på typ av bergborrmaskin.
Certiq – telematiklösning: Tillval
Garantiperiod: 3 år eller 3 000 slagtimmar (det som inträffar först)


Vi förbättrar ständigt vårt tjänsteutbud för att möta efterfrågan på marknaden. Kontakta din lokala kundtjänst för Atlas Copco för information om vad som finns tillgängligt för din maskinmodell på din marknad.


Hämta