Sinnesro

Maskinparken underhålls enligt OEM-specifikationerna med snabbare lösningar på eventuella garantifrågor samt effektiv hantering av arbetsresurser

Kostnadseffektivt

Du får en budgeterad kostnad för driften och minskade administrations-, utbildnings- och personalkostnader

Skräddarsydda lösningar

Omfattningen kan vid behov även inkludera ledning, planering och administration, infrastruktur, fordon och lager

Produktbeskrivning

Arbetsplatsavtalen begränsas inte till den person eller det team som finns på din arbetsplats. Tack vare stöd för teknik, administration och ledning på både lokal och global nivå är maskinernas behov alltid täckta.

Tillsynsavtal Skräddarsys för att passa kundens underhållspersonal med stöd för tekniska frågor, utbildning, planering och administration samt arbetskraftshantering.

Arbete på plats/fullständiga serviceavtal
Ta steget längre genom att täcka alla behov av tekniker och tillfällig underhållspersonal.


Vi förbättrar ständigt vårt tjänsteutbud för att möta efterfrågan på marknaden. Kontakta din lokala kundtjänst för Atlas Copco för information om vad som finns tillgängligt för din maskinmodell på din marknad.


Hämta