RigScan

En granskningstjänst för maximal driftstid

Kontakta oss

RigScan

Regelbundna hälsokontroller är bra för dig. Genom att hålla koll på blodtryck, hjärta och allmän hälsa kan du upptäcka och behandla problem i tid. På så vis håller du längre. Samma sak gäller för din utrustning. Regelbunden inspektion hjälper till att förhindra oplanerade driftstopp och produktionsförluster.

Loading...

Regelbundna statuskontroller hjälper till att förebygga oplanerade driftstopp. RigScan är en avancerad granskningstjänst som ger dig realtidsinsyn i utrustningens skick och prestanda

Säkerhet

Förbättrad säkerhet, hälsa och miljö
genom tidig upptäckt av potentiella risker

Produktivitet

Maximal produktivitet och minimal
stilleståndstid tack vare konsekvent övervakning av utrustningen

Kostnadseffektivt

Lägre underhållskostnader
tack vare snabbare felsökning

Produktbeskrivning

Arbete i krävande miljöer kräver styrka och uthållighet. Dagens utmaningar med snabbare produktionstakt och säkerhet för människa och maskin ställer höga krav på maskinernas skick. Nyckeln till en framgångsrik verksamhet är att ha en utrustning som kan köras med högsta prestanda. RigScan är en avancerad granskningstjänst som ger dig realtidsinsyn i utrustningens skick och prestanda.


Vi förbättrar ständigt vårt tjänsteutbud för att möta efterfrågan på marknaden. Kontakta din lokala kundtjänst för Atlas Copco för information om vad som finns tillgängligt för din maskinmodell på din marknad.


Hämta