Certiq

En telematiklösning

Kontakta oss

Certiq – en telematiklösning

Certiq är en telematiklösning som sammanställer, jämför och kommunicerar vital information om utrustningen. Den är tillgänglig för vår gruv- och anläggningsutrustning både för dagbrott och under jord.

Loading...

Certiq är en telematiklösning som samlar ihop, jämför och kommunicerar viktig information om utrustningen

Låt dina maskiner sköta snacket

Alla produktionsdata är direkt tillgängliga – från borrmeter, skopor och körsträcka, ned till minsta detalj

Steget före – för allt

Certiq berättar vad som behöver göras – innan det är för sent! När du kan planera underhåll i förväg kan du undvika onödig stilleståndstid

Utvärdera, uppmuntra, lyckas

Identifiera operatörer som behöver utbildning och skapa en säker och effektiv arbetsplats

Produktbeskrivning

Nu finns det ett sätt för dig att verkligen lära känna din maskin. Certiq är en telematiklösning som samlar in, jämför och kommunicerar viktig information om utrustningen. Den är tillgänglig för vår gruv- och anläggningsutrustning, både ovan och under jord.


Detaljerad kunskap och direkt överblick av maskinparken är nyckeln till att förbättra processerna. Certiq håller koll på allt som händer – eller inte händer. Vi gör informationen tillgänglig för dig – oavsett var du är och när du behöver den.


Vi förbättrar ständigt vårt tjänsteutbud för att möta efterfrågan på marknaden. Kontakta din lokala kundtjänst för Atlas Copco för information om vad som finns tillgängligt för din maskinmodell på din marknad.


Hämta