Elektroniskt luftregleringssystem (EARS)

Avancerad kompressorelementsteknik

Kontakta oss

Lätta starter

Möjliggör lätta starter med minimala justeringar

Tillförlitlighet

Fungerar bra i extrem kyla eftersom alla luftslangar är så stora att de inte fryser så lätt

Effektivitet

Möjliggör högre bränsleeffektivitetsnivåer

Produktbeskrivning

Med den här uppgraderingen blir det vanliga luftregleringssystemet till ett tekniskt avancerat system som är utformat att leverera variabel luftvolym (inom systemets kapacitet), men som fortfarande bibehåller konstant lufttryck. Operatören kan optimera produktiviteten genom att använda vredet för flödeshastighet för att styra spjällventilen, vilket möjliggör en minskning av luftflödet tillbaka till kompressorn samtidigt som lufttryckets inställning bibehålls.

Hämta