Snabbare genomträngning.

Lägre diamantkostnad.

Större kärna.