Diamant- och hårdmetallkronor

Ett brett urval av borrkronor – det finns alltid en för varje kärnborrningstillämpning.

Kontakta oss

Optimerade matriser och kronprofiler

Vi utvecklade nya matriser och optimerade kronprofiler; genom att beräkna den rätta balansen mellan dessa variabler har vi skapat borrkronor med exceptionell borrsjunkning, liksom förlängd livslängd i de tuffaste borrningsförhållandena. Det senaste resultatet av dessa tester är vår nya Azure-matris, som har visat sig borra utomordentligt bra i både medelhårda och hårda formationer.

Förbättrade prestanda

Borrkronornas skärförmåga har förbättrats jämfört med befintliga borrkroneserier, vilket möjliggör en högre borrsjunkning eller sänkt vikt på kronan (WOB) när formationen kräver det.

Mindre lager krävs

Vår borrkroneserie innehåller kärnborrkronor som borrar snabbare, har längre livslängd och presterar i ett bredare antal borrningsförhållanden och formationer. Det innebär att det behövs färre borrkronor på arbetsplatsen, både i drift och på hyllan, och ger ökad produktivitet under hela processen, från köpet till kärnhämtningen.

Tillgängliga kronprofiler

   

Utökad kanalspolning (ECF)

• Standardprofil – universaldesign • Lämplig för blandade formationer som innehåller spruckna och stadiga zoner • Lämpar sig för ett stort antal olika formationer

Utmatning (exFD)

• Utformad för att minimera spolning av kärnprov • Lämplig för spruckna/granulära formationer • exFD står för ”excellent" FD där alla spolningsmedium riktas mot spolningshålen.

V

• Högpresterande ”friskärande” borrkrona • Hög produktivitet • Lämpar sig för hårda/stadiga formationer • Lämplig för icke-slipande formationer

JET

• Högpresterande ”friskärande” borrkrona • Hög produktivitet • Lämpar sig för hårda/stadiga formationer • Lämplig för icke-slipande formationer

CFF/CF och TT/LTK

CFF/CF • Standardprofil för små/tunna väggdiametrar i konventionella system TT/LTK • Vattenspårsdjup kan justeras med hjälp av en metallfil för bättre spolning (CFF) • Lämpar sig för ett brett urval av formationer

Konisk

• Profil används i hålkilning (styrd borrning) för att brotscha ett kilat hål efter pilotborrkronan

Sand

• Lämplig för stadiga till extremt spruckna formationer, eller formationer av lera eller ler-/sandblandningar • Dubbla rör • För att förbättra kärnutvinning i mjuka/spruckna eller lösa zoner • Alternativ för exFD-profilen när exFD-spolningshålen tenderar att täppas igen.