Ökad säkerhet

Eliminerar mänskliga misstag vid låsning av enheter och vid lastning av rör.

Smidig drift

Högre utlösningskraft med låsarm med hävstångseffekt.

Utökad livslängd

50 procent färre störningar vid frigörande av låskoppling jämfört med standardsystem.

Ökad användning

Enkelt att ändra från ytborrning till underjordisk borrning genom att bara byta några delar.

Unik spärrutformning

Robust och enkel att byta ut.

Robust spindel

Tål ovarsam hantering.