DTH

Sänkborrhammare

När beprövad teknik krävs.

Kontakta oss

Allt du behöver på ett ställe – en totallösning

Vi erbjuder ett komplett sortiment av produkter för sänkhammarborrning, inklusive hammare, borrkronor, rör, adaptrar, produkter för omvänd spolning, bräckbänkar och slipmaskiner med förbrukningsmaterial.

Branschstandard

Genom åren har våra kunder dragit nytta av vår berömda hammarserie. Våra kronskaftdesigner ses som branschstandard i hela världen!

Användningsområden – var som helst

För närvarande finns det inga områden där vår premiumutrustning för sänkhammarborrning inte används. Våra produkter återfinns inom gruv- och byggindustrin och används för provborrning, brunnsborrning, geotermik och djuphålstillämpningar.