Geotechnical

Geotekniska borrningsverktyg

Vi på Atlas Copco Secoroc har lång erfarenhet av att tillhandahålla geotekniska ingenjörer med ett brett utbud av utrustning och tjänster. Vi är alltid där när vi behövs.

Kontakta oss

Den perfekta lösningen

Alla användningsområden har sina utmaningar, vare sig det gäller djupa eller grunda hål, eller särskilda krav på känslighet eller produktivitet. Atlas Copco tillhandahåller ett spektrum av lösningar för att uppfylla projektbehov så effektivt som möjligt.

Skapa stabilitet

När du borrar i jordlager, stenblock och lösa formationer måste du känna dig säker. Atlas Copco uppfyller alla dina utmaningar och krav när det gäller kvalitet och riskhantering.

Produktivitet

Pressade tidsscheman och komplexa arbetsförhållanden kräver produktivitet och hastighet för att möta deadlines. Atlas Copco håller uppe både driftseffektiviteten och produktiviteten även under de svåraste markförhållandena, vilket leder till både tids- och kostnadsbesparingar.

Hela bilden

Loading...

Säkerheten först

Loading...