Ground support

Bergbultar

Vi erbjuder Swellex-bergbultar som ett unikt, säkert och tillförlitligt system för bergförstärkning.

Kontakta oss

Fysiska egenskaper

Swellex-bergbultar finns i tre serier med en mängd olika lastkapaciteter och mått, var och en med olika egenskaper för att matcha varierande bergförhållanden.

Funktionella egenskaper

Problemfri och högkvalitativ installation garanterar att alla Swellex-bergbultar reagerar lika mycket för att stå emot bergrörelser och öka sammanhållningen av bergmaterial.

Miljöegenskaper

Introducerar inga skadliga kemikalier i den omgivande miljön.

Bergbultar

Sedan lanseringen för 30 år sedan har det expanderbara Swellex-bultsystemet vunnit erkännande i gruv- och ortdrivningsindustrin. Denna unika bergbult består av ett svetsat rör som vikts ihop och förseglats i ena änden. Den återexpanderas med ett högtrycksflöde av vatten från en särskild pump och adapter. Bulten expanderas i borrhålet som borras i schaktväggen. Installationen är enkel och mycket lik andra installationsprocesser för bergbultar, vilket gör Swellex-bergbultar tillgängliga för alla användare. Bergbultsystem används för att stabilisera schaktade bergmassor och i ortdrivningar. Bergbultar placeras ut systematiskt för att förflytta tyngden från bergets instabila yta eller utsida till ett mycket starkare område inuti berget. Bergmassorna kan förstärkas med hjälp av olika typer av bergbultar. Atlas Copco erbjuder följande expanderbara Swellex-bergbultsystem: