Ground support

Swellex-pumpar

Läs mer om våra smarta pumpar.
Inbyggd intelligens.

Kontakta oss

Välja rätt pump för dig

Användare bör känna till tillgången på vatten, luft och elektricitet på de platser där pumparna ska användas.

En jämförelse av de olika ingångskraven på tillgängliga tjänster är nödvändiga för att göra ett informerat val om vilken pumptyp som ska användas. En hydraulisk rigg fungerar oftast bäst med hydrauliska pumpar, men elektriska och pneumatiska pumpar kan fortfarande vara ett alternativ eftersom de enkelt kan monteras på de flesta riggar och mer ordinär bultningsutrustning. Flexibilitetskrav kan också påverka valet av pump, eftersom förare kan behöva en pump som kan användas i olika miljöer som inte alltid har alla samma servicetillgänglighet. Slutligen har de elektriska och hydrauliska Swellex-pumparna den lägsta underhållskostnaden av de tre typer som finns hos Atlas Copco.