Pålitlig betongsprutning

Meyco ME5 är utformad för betongsprutning i stora tunneldrivnings- och gruvprojekt och består av en robust bärare med singelhjulsdrift.

Maximerad drifttid

Med omborddiagnostik underlättas det förebyggande underhållet, medan funktioner som anpassade operatörsprofiler minskar stilleståndstiden mellan arbetsskift.

Säker sprutning av sprutbetong

Funktioner som förebyggd underdosering, felsäkert transportsystem och nödstopp av trågskärmen ökar operatörens säkerhet.

Storskalig betongspruta

Med Meyco ME5, som tillverkas för betongsprutning av stora tunnlar, når din precisionssprutning nya nivåer. En förbättrad bom och pump säkerställer lägre återstuds, vilket resulterar i mindre avfall. Högre doseringsnoggrannhet tillsammans med ett konstant betongflöde förbättrar den slutliga betongkvaliteten. En speciell luftkompressor optimerar kapaciteten medan flödesmätaren och rotor/stator-pumpen ger konstant volymkontroll. Du får både kraft och flexibilitet när det behövs.

Hämta

Technical specifications
  • Meyco ME5 5.3 MB, PDF