Medelstor betongspruta

Meyco SE6 är en kompakt sprutpump för våtblandad betong för små och medelstora underjords- och tunneltillämpningar.

Tillförlitlig och exakt

Meycos teknik med kontinuerligt betongflöde och minutiöst noggrant doseringssystem ökar kvaliteten hos alla projekt där våt betong sprutas.

Lätt att använda

Tack vare elsystemets enkla, robusta reglage och den tydliga displayen för betong- och acceleratorflödet kan processen inte misslyckas.

Mångsidig betongspruta

Den elektro-hydrauliskt drivna Meyco SE6 är en sprutpump för våtblandad betong som lämpar sig för betongtransport, manuell besprutning, injektering, reparationer och sprutning med små manipulatorer. Det slittåliga tråget och gallret, som utformats för arbete med stålfibrer, innefattar en dubbel gränslägesbrytare på gallret för extra säkerhet. Den hållbara, mångsidiga Meyco SE6 har utformats för att uppfylla gällande säkerhetsstandarder och är redo att arbeta och öka produktionen på alla arbetsplatser under jord.

Hämta

Technical specifications
  • Meyco Concrete Spraying range 4.9 MB, PDF