Boltec M

En helt mekaniserad rigg för bultning optimerad för medelstora tunnelprofiler från 4 x 4 m upp till en maximal bomhöjd på 9 m.

Kontakta oss

Medelstor bultmaskin

Boltec M är ett helt mekaniserat bultningsaggregat optimerat för medelstora tunnelprofiler.

Exakt kontroll

Riggstyrsystemet möjliggör exakt bergborrning, proportionell positionering, vinkelindikator och bultloggningsfunktion.

Enkel och effektiv

Den lilla bultningsenhetens minskade längd och den enkla bultladdningen innebär att du kan arbeta i mindre utrymmen och få mer gjort.

Kort bultningsenhet

Boltec M är en helt mekaniserad rigg för bultning optimerad för medelstora tunnelprofiler från 4 x 4 m upp till en maximal bomhöjd på 9 m. Mindre bultdiametrar krävs för bergbultning. COP 1132- (11 kW) och tillvalet COP 1435-bergborrmaskiner (14 kW) är specifikt utformade för den här typen av borrning. Boltec M kan hantera de flesta bulttyper mellan 1,5 och 3,5 m, inklusive friktionsbultar, uppblåsbara bultar, mekaniskt förankrade och armeringsbultar och är bland den mest avancerade och produktiva helt mekaniserade bergbultningsmaskinen i sin storleksklass.

Hämta

Technical specification
  • Boltec M Technical specification 1.6 MB, PDF