People Podcast episode 4 - Att driva en kultur av feedback - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

People Podcast episode 4 - Att driva en kultur av feedback

I det fjärde avsnittet av People Podcast pratar Cecilia Sandberg och Dorna Eriksson Shafiei om vikten av och fördelarna med att driva en kultur av kontinuerlig återkoppling. Lyssna och lär dig grunderna i att ge och få feedback på ett meningsfullt sätt.

Varför är feedback viktig? De flesta av oss är medvetna om vikten av feedback. Utan det kan vi inte utveckla eller forma vår arbetsmiljö - och företag kan då inte heller korrigera misstag eller inse var de behöver förbättras.

“Noggrant utformad feedback kan frigöra potentialen hos andra, fokusera på lösningar för ett förbättrat utförande. Att bemästra grunden i att ge konstruktiv och balanserad feedback är ett viktigt första steg i processen”, säger Dorna Eriksson Shafiei. Hon uppmuntrar också alla att ta sig tid att reflektera över hur de ger och får feedback, i vilka situationer, hur ofta och till vem.