Allt du vill veta om specialiserade uthyrningslösningar för LNG-anläggningar

Antwerpen, Belgien – 11 maj 2015: Matthew Hobden, General Manager Atlas Copco Rental Oceanien, skriver värdefullt bidrag till branschtidningen LNG Industry.

11 maj 2015

Matthew har utvecklat lösningar för olika projektfaser i en LNG-anläggnings livscykel i flera år, vilket gör honom väl lämpad att diskutera de typer av specialiserade uthyrningslösningar som kan övervägas under vart och ett av dessa faser.

Den blandning av utrustning som krävs är beroende av projektfasen och förändras på ett betydande sätt i takt med att LNG-anläggningen utvecklas från förberedelsen av byggplatsen till konstruktion, därefter till idrifttagning och driftsättning och slutligen till drift och underhåll. Den portabla specialutrustning som vanligtvis levereras omfattar kompressorer, boosters och torkar, kvävegeneratorer på platsen, elektriska generatorer samt ångpannor. Den optimala upphandlingsprocessen sker vanligen via ett koncept med en total lösning, som innebär att en leverantör kan hjälpa till från början av designprocessen, där denne tillhandahåller en fullständig uppsättning tjänster, bland annat operatörer och fjärrövervakning, och har lämpliga system för säkerhet, miljö och kvalitet samt certifiering på plats.

  • Hämta hela artikeln!

Om du vill ha mer information kontaktar du

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning samt elverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har sitt huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på SEK 102 miljarder (EUR 11 miljarder) och fler än 43 000 anställda.

Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde för bygg- och anläggningsteknik. Den betjänar kunder världen över med temporära uthyrningslösningar för industrisegmenten luft, kväve, ånga och kraft. De särskilda hyrtjänsterna erbjuds under flera olika märken. Divisionens huvudkontor finns i Houston i USA.