Atlas Copco Rental levererar 100 % oljefri luft för underhåll av pannan vid termoelektrisk anläggning i Colombia

4 nov 2019

All utrustning kräver underhåll och rengöring efter långa driftsperioder, och det gäller även de pannor som används i termoelektriska anläggningar. De behöver självklart också underhållas och rengöras, men vissa extra krav tillkommer.

Tidigare användes rengöringsmedel för att tillföra kemikalier till pannorna, men det tillvägagångssättet resulterar i flera sidoeffekter: Bland annat uppstår ett behov av att eliminera kemikalierester och behandla dem eller se till att de hanteras på rätt sätt för att undvika miljöföroreningar. Dessa sidoeffekter medför tyvärr höga kostnader.

Dagens toppmoderna rengöringsmedel är beroende av användning av torris vid högt tryck och höga hastigheter

Den här typen av process kräver 100 % oljefri luft. Vilket definitivt är något som Atlas Copco Rental är en erkänd expert på!När en termoelektrisk anläggning i Valle del Cauca i Colombia behövde rengöra pannan letade de efter ett specialiserat företag som kunde utföra tjänsten och hittade en partner i USA.Den utvalda USA-partnern hade inte den kompressor som krävdes för att tillhandahålla den luftkvalitet som krävdes och föreslog därför att ta dit den från sitt huvudkontor. Den här lösningen visade sig inte vara genomförbar på grund av dess stora inverkan på projektets totala kostnad. De kunde inte heller hitta en lokal leverantör för kompressorn.Det var då den termoelektriska anläggningens styrelse beslutade sig för att kontakta Atlas Copco Rental i Peru.Trots att vårt team i Peru inte hade den här utrustningen tillgänglig i sin maskinpark började de omedelbart att leta efter en lösning.De kontaktade sina Rental-kollegor i Brasilien och tog snabbt in den utrustning som krävdes. Kompressorn skickades direkt från Brasilien till Peru där den testades och förbereddes för transport till Colombia.

Den levererade lösningen

Till det här projektet levererade vi en PNS 1250-kompressor som skulle leverera 1 100 cfm av 100 % oljefri luft med ett tryck på 24 bar – den perfekta lösningen för att rengöra pannan.

Driftsättning och teknisk support på plats

Det här var en annan viktig del av projektet och den blev inte förbisedd!Vårt peruanska team kontaktade ett företag i Colombia vars ägare hade arbetat som tekniker hos Atlas Copco. Tack vare hans omfattande erfarenhet och kvalifikationer kunde vi hantera utrustningen på precis rätt sätt, stödja vår slutkund och utföra uppgiften.Tack vare hängivenhet, engagemang och gott samspel hos de inblandade teamen slutfördes projektet utan problem och helt enligt tidtabell!Det här projektet visar vad vi kan erbjuda. Vi är experter inom totallösningar för tillfälliga krav när det kommer till luft, N2, ström, ånga och flöde. Vi är stolta att vi kan hjälpa våra kunder var och när som helst.

För mer information, vänligen kontakta:

  • Cassia Juknevicius – kommunikationssamordnare, Atlas Copco Specialty Rental South America 

Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke. Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram toppmoderna tillfälliga luft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en helhetslösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en avdelning inom affärsområdet Power Technique, med huvudkontor i Boom i Belgien, och vi kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.