På rätt släpvagn: Atlas Copco Rental bygger skyddsgaller

29 mar 2019

Vi presenterar vår senaste inbyggda lösning: en maskin monterad på släpvagn med ett anpassat skyddsgaller. Dina operatörer (och våra) har fullständig och säker åtkomst till enheterna!

För att kunna garantera säkerheten för operatörerna måste utrustningen vara lättillgänglig. Alla maskiner kan installeras så att det finns tillräckligt med utrymme för att utföra underhåll. Men vad händer om vi tar ytterligare ett steg? Vad händer om vi erbjuder både enheten och säkerhetsutrymmet?Med vår senaste inbyggda lösning kan operatörerna alltid komma åt maskinerna på ett säkert sätt. Oavsett om det gäller lösningar för luft, ånga, kväve eller kraft kan du få en enhet monterad på släpvagn med anpassat skyddsgaller. Under transport är den här rampen hopfälld och fälls ut på plats. Det behövs ingen kran eller gaffeltruck eftersom hela enheten helt enkelt parkeras på plats.

För mer information, vänligen kontakta:

Stora idéer ger snabbare innovationer. Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke. Atlas Copco är baserat i Stockholm, med kunder i mer än 180 länder, och har cirka 37 000 anställda samt hade intäkter på SEK 95 miljarder/EUR 9 miljarder under 2018. Läs mer på www.atlascopcogroup.com.

Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram avancerade, tillfälliga luft-, kraft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en totallösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en division inom affärsområdet Kraftteknik, med huvudkontor i Boom i Belgien, och kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.