Levererar den utrustning och den kunskap som behövs för att hantera en utmaning till havs

4 dec 2019

När ett företag som arbetar inom konstruktion, upphandling och bygg behövde kväve ombord för att kunna utföra en renovering av en oljerigg i Mexikanska golfen, hade inte bara Atlas Copco Rental i Mexiko de lösningar som behövdes – de erbjöd också information som ökade effektiviteten avsevärt och förhindrade driftstopp.

McDermott är ett förstklassigt multinationellt företag som arbetar inom konstruktion, upphandling och bygg (företag inom konstruktion, upphandling och bygg för olje- och gasindustrin. De anlitades för att bygga om och utföra reparationer på Akatun Alfa-oljeriggen efter en explosion i april 2015 som hade resulterat i stora skador som gjorde att riggen togs ur drift. Riggen ägs av Pemex, Mexikos statligt ägda oljebolag och riggen ligger långt från Mexikos kust i den Mexikanska golfen vilket skapar betydande logistiska och ekonomiska hinder för företag att leverera flytande allotropen kvävgas (N2). Att leverera flytande N2 till riggen innebar höga kostnader och ibland stoppades leveranser helt på grund av svåra väderförhållanden vilket kunde leda till att arbetet blev stillastående tills vädret klarnade upp och leveranserna anlände.

När Carlos Mezza, Sales Manager på Atlas Copco Rental i Mexikos södra region, erbjöd McDermott en lösning som skulle möjliggöra kvävgasproduktion på plats på riggen, blev svaret först nej tack. Klienten hade använt 99,9 % ren kvävgas för ombyggnationen och reparationen av riggen och ville fortsätta att uppnå den extremt höga renheten. Trots att NGM 1100-kvävgasgeneratorn som hade föreslagits uppfyllde kraven på 1 000 PSI tryck och 1 000 CFM flöde trodde inte klienten att generatorn kunde uppfylla samma standard eftersom den producerar 95 % ren kvävgas.

Men Guillermo Garza, Country Manager, gav inte upp. Han visste att den 95 % rena kväve som genereras av NGM 1100 var den perfekta lösningen för McDermott. Han rådfrågade en N2-specialist från Rental i Nordamerika och försedde kunden med dokumentation baserad på liknande framgångsrika projekt som bevisade att NGM 1100 kunde användas för deras projekt. Datan var övertygande och efter flera tester på riggen instämde McDermott att förslaget var ett vinnande koncept.

En framgångsrik lösning

För att underlätta den önskade kvävgasproduktionen på plats på Akatun Alfa levererade vi den föreslagna NGM 1100-generatorn, ett par PNS 1250 som är oljefria, dieseldrivna luftkompressorer samt en B7-41-booster. Dessutom såg vi till att en operatör fanns tillgänglig på plats 12 timmar om dagen, 7 dagar i veckan för att se till att allt fungerade som det skulle. Efter att McDermott hade använt den föreslagna lösningen och producerat kvävgas på plats i tio månader var resultaten tydliga:

  • Kunden sparade in på kostnader genom att eliminera behovet av att leverera flytande N2 till riggen som hade inneburit höga kostnader
  • Kunden undvek risken för brist på tillgänglighet av N2 på grund av hårt väder och den efterföljande risken för driftstopp

När kunden behövde utrustning av hög kvalitet och kunskaper baserade på lång erfarenhet för att klara av ett tufft jobb levererade vi.

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke. Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram toppmoderna tillfälliga luft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en helhetslösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en avdelning inom affärsområdet Power Technique, med huvudkontor i Boom i Belgien, och vi kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.