Tillhandahålla kvävgasproduktion på plats som stöd för säkerhet och effektivitet

5 dec 2019

När en specialentreprenör behövde kvävgasproduktion på plats för att stödja säker och effektiv LNG-tankrengöring i Guadalajara i Mexiko, levererade Atlas Copco Specialty Rental i Mexiko de lösningar som behövs för att göra processen snabbare, säkrare och billigare.

Specialentreprenören EBPC (Engineering Business Process Consultants) anlitades för att rengöra en uppsättning LNG-tankar på en kemisk anläggning i Guadalajara som ägs av det mexikanska statligt ägda oljeföretaget Pemex. Tankarna innehåller normalt flytande naturgas som är klar för distribution, men säkerhetsöverväganden krävde att tankarna tömdes och inerterades med N2 före och efter rengöring.

Problemet: Den gamla tankrengöringslösningen – som innefattade tillförsel av flytande N2 på tankbilar – innebar stora utmaningar. På grund av de trånga utrymmena på anläggningen, de tillståndskrav som innefattades i N2-leverans och de förseningar som uppstod vid leveransprocessen, fanns det mängder av logistiska hinder. Eftersom lastbilen med kväveprodukten var för stor för att enkelt kunna manövrera runt tankarna var säkerhetsfrågorna också ett stort problem. Alla dessa faktorer sammanföll ofta så att de orsakade förseningar i processen, vilket kostade EPBC både tid och pengar.

Lösningen: Kvävgasproduktion på plats. I början av 2019 rekommenderade Alberto Cárdenas, försäljningsingenjör på Atlas Copco Rental i Mexiko, placeringen av en Atlas Copco NGM 1100+ kvävegenerator tillsammans med en PTS 1600 oljefri, dieseldriven luftkompressor samt bränsletank och slangar som tillbehör. Efter att ha utvärderat förslaget och testat dess effektivitet som lösning på problemet bestämde sig EPBC för att ta in det föreslagna utrustningspaketet under en tvåmånadersperiod.

En säkrare och effektivare lösning

Efter att ha implementerat den rekommenderade lösningen rapporterade kunden ett antal betydande processförbättringar och positiva resultat:

  • Installationen var enkel och smärtfri.
  • När kvävegeneratorn var på plats kunde EPBC använda så mycket kväve som behövs utan att behöva tänka på att spara tillräckligt med flytande kväve för att slutföra jobbet, vilket krävdes för den "gamla" kväveleveransprocessen med tankbil.
  • Tillgången till lokal kvävgasproduktion gjorde att kunden kunde slutföra sina processer snabbare och att alla jobb avslutades i tid.
  • Tack vare den effektivitet som uppnåddes minskade kvävekostnaderna.
  • Genom att eliminera behovet av en platskrävande tankbil för leveranser av flytande kväve i de trånga utrymmena runt LNG-tankarna, minskade säkerhetsriskerna avsevärt.

När kunden EPBC behövde hitta ett sätt att förbättra säkerheten och effektiviteten i sin lokala kvävgasproduktion kunde vi presentera ett effektivt förslag som sparade tid, eliminerade säkerhetsrisker och förbättrade slutresultatet.

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke. Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram toppmoderna tillfälliga luft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en helhetslösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en avdelning inom affärsområdet Power Technique, med huvudkontor i Boom i Belgien, och vi kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.