Australisk maskinpark sätts på prov vid gruvbrytning på avlägsen ort

10 sep 2018

Tidigare i år utökade Atlas Copco Rental Oceania sin maskinpark genom att förvärva fyra DrillAir Y1260, portabla och mångsidiga kompressorer, som utformats särskilt för borrning. Egan Drilling satte nyligen flottan på prov i en krävande tillämpning vid en litiumgruva i avlägsna Western Australia.

Egan Drilling, Australien
Egan Drilling är en borrningsentreprenör utanför Perth, Western Australia specialiserade på alla typer av borrning med omvänd spolning och vattenborrning. Med borriggar utspridda över WA-regionen är de väl kända i branschen för att ge effektivt resultat. Deras borriggar är visserligen komplett utrustade med både fordonsbaserade kompressorer och boosters men vissa tillämpningar kräver ett högt flöde som inte kan erhållas av en enda kompressor. Det är där Atlas Copco Rentals flotta av mobila högtryckskompressorer blir aktuella.Det fanns nyligen tillfälle för en sådan tillämpning vid en avlägsen litiumgruva i Western Australia. För projektet krävdes att klienten tillhandahöll ett antal borrhålsprover för en eventuell expansion av gruvan. De prover som krävs uppnås på ett djup av 500 meter. För att säkerställa att projektet genomfördes på effektivast möjliga sätt, gav Egan Drilling Atlas Copco Rental i uppdrag att tillhandahålla de ytterligare kubikfot/min som krävdes.Vår säljtekniker rekommenderar den nya DrillAir Y1260 som den bästa maskinen för jobbet. De flesta högtrycks-/högflödeskompressorer arbetar med ett tryck på högst 25 bar men Y1260 kan uppnå ett tryck på 35 bar samtidigt som ett flöde på 1 300 kubikfot/min upprätthålls. Dessutom ger Atlas Copcos nya DrillAirXpert-teknik fullständig styrning över flöde och tryck från kontrollpanelen – borrningshastigheten ökar med upp till 30 % och ger användaren problemfri kontroll över kompressorn.Kunden anslöt vår Y1260 till deras redan betydande ombordkompressor som gav ett totalt flöde på 2 500 kubikfot/min vid ett tryck på 30 bar. Efter inmatning i boostern uppnåddes ett sluttryck på 69 bar. Med borrningsmetoden med omvänd spolning kunde kunden sedan extrahera de prover som behövdes. Jobbet slutfördes effektivt och grundligt.

Atlas Copcos XRYS 1260 hade fortfarande kvar prislappen när vi hämtade den. Vi surrade fast enheten på vårt 8x8-flak och sedan bar det av till Pilbara. Enheten klickade inte en enda gång under hela projektet. Spann som en kattunge dygnet runt i det varma och dammiga klimatet. Mycket enkelt att justera tryck och diverse andra inställningar. Vi har redan paxat den för vårt nästa borrprogram!

David Minutillo , Operations Manager Egan Drilling

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2017 hade Atlas Copco (exkl. Epiroc AB) intäkter på SEK 86 miljarder (EUR 9 miljarder) och cirka 34 000 anställda. Läs mer på www.atlascopcogroup.com.Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kraftteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för alla industrisegment med hyrtjänster inom tillfällig luft, elkraft, flöde, ånga och kvävgas. De särskilda uthyrningstjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Divisionens huvudkontor finns i Belgien.