Komplett elkraftslösning för den nya BIO4-centralen

7 aug 2018

Atlas Copco Rental stöder HOFOR med reservlösning som ger tillfällig elkraft

Danmarks största elbolag HOFOR bygger ett BIO4-kraftverk i Köpenhamn. HOFOR vill skapa hållbara städer, och syftet med det nya BIO4-kraftverket är att Köpenhamn ska bli den första koldioxidneutrala huvudstaden i världen.Installationen producerar elektricitet genom att förbränna 1,2 miljoner ton hållbart träflis i en CFB-panna (cirkulerande fluidiserande bädd). Det innebär att BIO4-anläggningen varje år tar emot ca 350 fartyg med träflis och att två nya kranar lastar träflis dygnet runt.

Behov av tillfällig, effektiv elkraft

På grund av oförutsedda omständigheter försenades leveransen av transformatorer till kranen och HOFOR behövde en tillfällig lösning. I väntan på transformatorerna behövde HOFOR säkerställa elförsörjning till kranarna för att garantera konstant lastning av träflis.

De kontaktade Atlas Copco Rental i Danmark, vars ingenjörer tog fram en komplett lösning. Här ingick en bränsleeffektiv 1250-kVA dieselgenerator (400 V) ansluten till en transformator på 2500-kVA som omvandlar och tillhandahåller kranar med 10 kV spänning.

Förutom att erbjuda branschledande hyrutrustning (dieselgeneratorer och tillbehör) hade Atlas Copco Rental i Danmark även en fullständig lösning åt HOFOR: experter på Atlas Copco Rental tog hand om allt från konsultering och design till driftsättning, från start till service och support dygnet runt från början till slut (ett projekt på tre månader).

Vi har stor erfarenhet av den förnybara branschen, så vi visste hur man hanterar denna begäran när HOFOR kontaktade oss. Vi kunde tillhandahålla den perfekta lösningen direkt och enligt alla HOFOR:s behov.

Michael Nohr-Petersen , Country Manager för Atlas Copco Rental Denmark

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2017 hade Atlas Copco (exkl. Epiroc AB) intäkter på SEK 86 miljarder (EUR 9 miljarder) och cirka 34 000 anställda. Läs mer på www.atlascopcogroup.com. Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kraftteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för alla industrisegment med hyrtjänster inom tillfällig luft, elkraft, flöde, ånga och kvävgas. De särskilda uthyrningstjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Divisionens huvudkontor finns i Belgien.