Riskera inte certifieringen! Låt oss hjälpa till!

22 maj 2019

Stor flasktappningsanläggning i Guadalajara riskerar inte någon oljeförorening när det gäller luftkvalitetsprocesserna!

Problemet

Can, botteling, packaging

En livsmedelsanläggning i Guadalajara i Mexiko förlitar sig på två produktionsanläggningar för att sin fortsatta verksamhet. En av de två omfattar fyra produktionslinjer, som varierar i kapacitet, men som under högsäsong ökar till 100 000 liter per dag.

Problemet var att deras oljefria kompressor började överhettas och krävde en större renovering.

Medan de sökte efter en lösning använde de luft från sin oljeinsprutade kompressor med extra filtrering. De kom fram till att de inte ville ta risken utan tog istället hjälp av Atlas Copco Rental för de tillfälliga luftbehoven. Kunden hade dessutom inte utrymme för en luftkompressor inomhus. Att bygga en tillfällig huv för kompressorn de skulle hyra för att lösa det tidigare problemet skulle innebära en extra installationskostnad. Som tur var kunde vår regionala säljchef Jose Cardenas förse kunden med Atlas Copco Rental-lösningen.

Totallösningen

Atlas Copco Rental erbjöd vår oljefria ZT55-kompressor som lösning. Den är särskilt utformad med skydd för styrenheten så att den stänger ute vatten och solljus från kompressorn.

Atlas Copco-värdet

Tillgänglighet. Utrustningen var tillgänglig omedelbart vid hyrförfrågan och levererades inom 24 timmar.

Utomhusklar. Luftkompressorerna är utformade för att köras utomhus. Detta sparade både tid och pengar för kunden, eftersom det inte behövdes byggas någon tillfällig huv och inte krävdes några ytterligare installationskostnader.

ZT-kompressorerna levererar 100 % ren luft som uppfyller certifieringskraven i ISO 8573-1 KLASS 0 (2010). KLASS 0 innebär:

  • ingen risk för förorening 
  • minimerad risk för skadade eller farliga produkter 
  • minimerad risk för förluster på grund av produktionsavbrott 
  • … och noll risk för att skada företagets goda renommé.

Kylarnas vertikala konstruktion minskar ljudnivån från fläkten, motorn och elementen. ZT-kompressorerna levereras dessutom med en ljudisolerad huv, vilket innebär att den kan installeras i den flesta arbetsmiljöer.

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Stora idéer ger snabbare innovationer. Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke. Atlas Copco är baserat i Stockholm, med kunder i mer än 180 länder, och har cirka 37 000 anställda samt hade intäkter på SEK 95 miljarder/EUR 9 miljarder under 2018. Läs mer på www.atlascopcogroup.com. Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram avancerade, tillfälliga luft-, kraft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en totallösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en division inom affärsområdet Power Technique, med huvudkontor i Boom i Belgien, och kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.