Equinor Refinery Denmark A/S hyr ångpanna vid planerat underhåll

Tillfällig lösning för ånggenerering på plats

15 feb 2019

I augusti 2018 var Equinor Refinery Denmark A/S, som ägs till 100 % av det norska företaget Equinor ASA (tidigare känt som Statoil), tvungna att utföra det rutinmässiga underhållet av pannan vid sin anläggning i Kalundborg i Danmark. Eftersom de inte hade råd med att stänga ned anläggningen under underhållet behövde de en ersättningspanna.

Vårt uthyrningsteam samarbetade nära med Equinor Refinery Denmark för att ta fram en lämplig lösning. Efter modellering av kraven på arbetsplatsen och diskuterande av tekniska frågor bestämde man sig för att satsa på en kombination av en ångpanna på 16 t/h och en superuppvärmd vattenkokare som förde upp temperaturen till 225 °C vid 18 bar.

Den logistiska utmaningen var antagen: full fart framåt!

Utmaningen att transportera denna rymliga utrustning kvarstod. Men med vår gränsöverskridande erfarenhet och depåer belägna över hela Europa kunde vi transportera utrustningen inom kundens definierade tidsram, inklusive hantering av administrativa frågor.

Den här typen av av transportprojekt kräver både noggrann övervakning och organisatorisk effektivitet: vårt team skyndade på arbetet så mycket som möjligt för att hjälpa Equinor. Pannans driftstopp hölls på ett minimum och drifttiden optimerades.

Smidig installation och drift

När utrustningen nått raffinaderiet assisterade vårt team med installation och drift och tog snabbt fram ett ersättningssystem. Med detta på plats kunde Equinor Refinery Denmark fokusera på sina egna högprioriterade underhållsuppgifter, utan att bekymra sig om kontinuiteten i sin dagliga verksamhet.

  • Tack vare vår expertis och relationen med företaget kunde vi leverera särskilda, skräddarsydda tekniska lösningar inom en snäv tidsplan, i enlighet med exakta krav.
  • Våra experter kunde såväl hantera installation och drift som transport och administration – vilket gjorde att man tog över den bördan från kunden.
  • Och kunden var tillfredsställd med det sätt på vilket projektet genomfördes, då man kunde återuppta verksamheten utan avbrott.

Behöver du tillfällig ånga? Låt oss få veta hur vi kan hjälpa dig

Om din organisation behöver liknande tekniskt stöd kan vårt team hjälpa dig var som helst i Europa.

Vi kan erbjuda ett sortiment av ånggeneratorer från 1,3 t/h till 16 t/h, liksom lättolje- och naturgasbrännare.

Hör av dig för att diskutera dina behov med en teknisk rådgivare så tar vi fram en lösning som fungerar för dig.

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco-gruppenStora idéer ger snabbare innovationer. På Atlas Copco har vi omarbetat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och känna till deras behov levererar vi värde och innovationer med framtiden i åtanke.Atlas Copco är baserat i Stockholm, med kunder i mer än 180 länder och cirka 37 000 anställda. Intäkterna för 2018 var SEK 95 miljarder/EUR 9 miljarder. Läs mer på www.atlascopcogroup.com.Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kraftteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för alla industrisegment med hyrtjänster inom tillfällig luft, elkraft, flöde, ånga och kvävgas. De särskilda uthyrningstjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Divisionens huvudkontor finns i Belgien.