Så stöder Atlas Copco Rental i Italien underhållsarbetet vid fabriken i Portovesme

24 jul 2018

Ett lyckat projekt har slutförts vid en sardinsk produktionsanläggning för zink och bly

Portovesme Srl är idag ett av Sardiniens största produktionsbolag och den enda italienska tillverkaren av zink och bly. Företaget äger och driver två produktionsanläggningar och en soptipp i sydvästra delen av Sardinien.Produktionsanläggningen i Portoscuso kontaktade en italiensk säljrepresentant på Atlas Copco Rental för att de behövde utrustning till ett planerat underhåll. Företaget behövde byta ut en lång del av ett rör och därför avbryta driften av vattenkylningssystemet.

För att göra det planerade underhållsarbetet smidigt använde de sig av tryckluft med förbränningsmotorer från Atlas Copco Rental för att blockera kraftledningen:
  • 5 PTS 1 600 oljefria luftkompressorer
  • 5 bränsletankar (3 000 liter vardera)
  • 20 slangar på 3 tum
  • 20 slangar på 6 tum
  • Fördelningsenheter

Två tekniker fanns på plats när processen inleddes och medan de inledande testerna pågick. Bytet ägde rum mellan kl. 01.00 och 04.00 dagen därpå och krävde övervakning och stöd dygnet runt. Installationen från Atlas Copco Rental kördes oavbrutet i ca 27 h och allt fungerade felfritt.

Diego Zoccarato , Sales Area Manager östra Italien och Sardinien.

Projektet slutfördes tack vare det värdefulla samarbetet mellan lokal personal i Portovesme och teamet från Atlas Copco Rental.

Atlas Copco Rental står alltid redo att hantera alla typer av kundförfrågningar: kundnöjdhet och väl utförda projekt är vårt dagliga mål!

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2017 hade Atlas Copco intäkter på SEK 116 miljarder (EUR 12 miljarder) och cirka 47 000 anställda. Läs mer på www.atlascopcogroup.com. Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kraftteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för alla industrisegment med hyrtjänster inom tillfällig luft, elkraft, flöde, ånga och kvävgas. De särskilda uthyrningstjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Divisionens huvudkontor finns i Belgien.