Itubomba (Atlas Copco Rental Brazil) konstruerar särskild dieselpumpinstallation för statligt renhållningsföretag

5 feb 2019

Visste du att i Brasilien använder varje hushåll 108,4 liter vatten per dag? De 2,6 miljoner invånarna i den brasilianska staden Salvador är inget undantag. Precis som i alla andra städer är Salvador beroende av ett komplext avloppssystem för förbrukat vatten. Avloppssystemet i Salvador är dock omodernt och drabbas därför av många läckor.

Rental Pumps - installation for state sanitation company
När en av stadens avloppsledningar hade gett upphov till ett jordskred och akut underhåll krävdes kontaktade Salvadors statliga sanitetsföretag Atlas Copco Rental Brazil. De bad oss att skapa en förbikoppling för avloppsvattnet för den skadade avloppsledningen, vilket gjorde att de kunde förbereda avloppsledningarna för underhåll.Vi har utformat en skräddarsydd lösning med 4 dieselpumpar inneslutna i ljuddämpande huvar. Installationen utrustades också med den senaste tekniken för automatisk vakuumframpumpning.

Utmaningar: flödesbehov och snabb montering

Vi var tvungna att få fram en lösning för att undvika ytterligare skador på gator och avloppssystem. Det här visade sig vara mer än en utmaning: Förbikopplingen skulle behöva hantera de avsevärda flödesvariationerna som förekommer under dagen, och orsaka minsta möjliga störningar för boende och förbipasserande.

Det maximala flöde som önskades av kunden var 3 200 m³/h. För att möta behovet och kunna reglera flödesvariationen måste pumparna arbeta parallellt OCH vara utrustade med ett flödesregleringssystem. Det här systemet säkerställer att flödet från pumparna automatiskt motsvarar det rådande flödesbehovet.

Rental Pumps - easy connected hoses

För att minimera störningarna måste dessutom installationens ytrörledningar läggas på marken längs en sträcka på 350 meter. Den extra svårigheten här var rörets diameter på 2 x 16 tum i kombination med det höga trycket. Normalt kräver ett rör med så stor diameter cirka 8 rader av 8-tums hål.

Arbetet med att montera det stora antalet bultar och skruvar för sammansvetsning av alla dessa rörsektioner skulle vara mycket tidskrävande. Vi behövde därför ta fram en innovativ lösning och utformade ett rör utan skarvar där rörändarna kan skjutas in i varandra.

Fördelarna med denna innovation? Tillsammans med en snabb montering sparar det in mycket pengar för kunden.

Vi har utrustat pumpinstallationen med den senaste tekniken för automatisk vakuumframpumpning med lokala invånare och förbipasserande i åtanke. Den här tekniken reducerar ljudnivån från dieselpumparna. Den skapar ett vakuum som avlägsnar eventuell luft från sugledningar och pumpar. När vakuumnivån ökar stiger vattennivån kontrollerat tills varje pump är helt övermättad. Detta kan jämföras med en propeller som trycker vätskan genom pumpen.

”Vårt team gjorde verkligen skillnad”

Projektet pågick under en 3-månadersperiod och slutfördes utan problem.

Det responsiva och kreativa tänkandet i vårt team gjorde verkligen skillnad. Kunden uppskattade den innovativa lösning som vi utformade särskilt för dem. Det här projektet har skapat många nya möjligheter och har placerat Atlas Copco Rental på kartan!Kundens projektteam fick till och med ett särskilt företagspris för den innovativa driftstekniken

Rodrigo Law , Country Manager

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Atlas Copco-gruppenStora idéer ger snabbare innovationer. På Atlas Copco har vi omarbetat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och känna till deras behov levererar vi värde och innovationer med framtiden i åtanke.Atlas Copco är baserat i Stockholm, med kunder i mer än 180 länder och cirka 37 000 anställda. Intäkterna för 2018 var SEK 95 miljarder/EUR 9 miljarder. Läs mer på www.atlascopcogroup.com .Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kraftteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för alla industrisegment med hyrtjänster inom tillfällig luft, elkraft, flöde, ånga och kvävgas. De särskilda uthyrningstjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Divisionens huvudkontor finns i Belgien.