Gör underhållet friktionsfritt för en stor brasiliansk papperstillverkare

10 mar 2020

Underhåll är ett nödvändigt ont. Vi skulle gärna slippa det, men samtidigt vet vi att vi inte kan. Vad vi kan göra är att se till att det utförs ändamålsenligt, effektivt och med minimal påverkan på den normala verksamheten.

De flesta tänker bara på de direkta kostnaderna för att anställa tekniker och köpa reservdelar, men när man beaktar total påverkan och de risker som är förknippade med underhållsverksamhet kan de verkliga kostnaderna bli betydligt högre!

När en av Brasiliens största massa- och papperstillverkare behövde genomföra en fullständig översyn av sina processkritiska kompressorer behövde de en absolut felsäker reservlösning. 

Making maintenance frictionless for major Brazilian paper manufacturer

En lösning som garanterar en så gott som problemfri övergång – inga produktionsavbrott, fullständig efterlevnad av riktlinjer för hälsa, säkerhet och miljö och noll påverkan på kvaliteten och kvantiteten i produktionen.

Omöjligt uppdrag? Inte för Atlas Copcos Specialty Rental-team i Brasilien. De installerade hela paketet på bara en dag – låt vara efter månader av minutiös planering!

Underhåll är viktigt

Making maintenance frictionless for major Brazilian paper manufacturer

Två enkla fakta visar på begränsningarna i det här utmanande projektet:

  1. tryckluft är helt avgörande för anläggningens verksamhet, eftersom den driver huvuddelen av bearbetning, transport och instrumentering över den 1 000 meter långa produktionslinjen och 
  2. att utföra en fullständig översyn av två av anläggningens centrifugalkompressorer som klarar 13 200 m3/timme skulle ta upp till två veckor, och produktionsavbrott under några timmar var helt otänkbart. De stränga kraven på tillverkarens verksamhet, som mestadels utgörs av export, gav inte utrymme för någon minskning av eller några som helst avbrott i produktionen. Givetvis var tillförlitlighet också en avgörande faktor vid val av rätt lösning.

Kvalitet och kvantitet

levererar 13 200 m3 oljefri tryckluft varje timme, dygnet runt och för det som visade sig vara 10 dagars kontinuerlig drift – för att inte tala om att säkerställa stabil bränsletillförsel för att producera allt – är redan en ganska avancerad matematisk ekvation!Dessutom innebar det begränsade golvutrymmet på anläggningen att all luft behövde komprimeras på ett litet utrymme.Men det var inte bara storleken som var viktigt i just det här projektet. Faktum är att luftkvaliteten var minst lika viktig som kvantiteten. Att kunna leverera ren luft som var 100 % fri från olja och andra föroreningar var inte bara avgörande för slutproduktens kvalitet utan även för anläggningens mycket specialiserade maskiner. Eventuella blockeringar i en eller flera av anläggningens cirka 1 000 ventiler, instrument och andra känsliga komponenter kunde få katastrofala konsekvenser.

En felsäker lösning

För att uppfylla kundens stränga krav utformade och samordnade Vanderson Lopes, Business Line Manager, och hans team en omfattande lösning som täcker alla aspekter av bytet till reservluft: ”Vi föreslog en uppsättning med 5 toppmoderna PTS 1600 100 % oljefria kompressorer som skulle ta över jobbet från anläggningens centrifugalkompressorer i takt med att de underhålls en åt gången. På kundens begäran lades en 6:e enhet till i paketet för att fungera som reserv vid ett haveri eller annat fel. Men det scenariot inträffade inte och reserven behövde aldrig användas.” Tillförlitlig utrustning är en sak. Men även de bästa kompressorerna i världen kan inte köras utan energi. "Vår service sträckte sig längre än bara till uthyrning av maskinerna. Vi erbjöd en äkta helhetslösning som omfattar transport, installation, drift dygnet runt, omfattande övervakning och testning och noggrann bränslehantering”, förklarar . ”Vi tog hand om leverans, förvaring och konstant tillförsel av diesel utan brist, spill eller läckage. Det är också viktigt att notera att vår lösning får plats bekvämt och säkert på anläggningens begränsade golvutrymme, medan de flesta konkurrerande lösningar skulle ha krävt dubbelt så stor miljöpåverkan för att leverera samma flödeshastighet.”

Hastighet = vinst

Det kompletta paketet med 6 PTS 1600-kompressorer inklusive extra bränsletankar, slangar och anslutningar levererades, monterades, testades och togs i drift av vårt lokala team på bara en dag. Och när projektet slutfördes utan problem demonterades allt och togs bort med samma hastighet och effektivitet.Med tanke på att processhastigheten ofta har en mycket större inverkan på lönsamheten än de flesta kostnadsbesparande åtgärder bör en sådan nivå av smidighet alltid vara en viktig faktor i alla bearbetnings- och produktionsmiljöer. Allt som allt var det bara pricken över i:t för ett perfekt utfört projekt som resulterade i en mycket nöjd kund.

För mer information, vänligen kontakta:

Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke. Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram toppmoderna tillfälliga luft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en helhetslösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en avdelning inom affärsområdet Power Technique, med huvudkontor i Boom i Belgien, och vi kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.