Maximala prestanda med minimal stilleståndstid för kinesisk kemikalieanläggning

17 feb 2020

Hur tömmer och torkar man en propandehydreringsenhet för 660 000 ton/år och en polypropenenhet för 400 000 ton/år utan elektricitet? Det var bara en av de utmaningar som Atlas Copco Rental ställdes inför av sin kund, en nedströmskemikalieanläggning, som en del av en storskalig underhållsverksamhet. Den andra? Hastighet!

Lyckligtvis är vi vana vid att arbeta mot klockan och under svåra förhållanden. Och när man kombinerar förstklassig teknik med vårt lokala teams orubbliga engagemang är allt möjligt.

Mot klockan

”Tid” är och har alltid varit ”pengar”, oavsett vilken bransch det handlar om. Men i dagens extremt konkurrensutsatta sektor för nedströmskemikalieprocesser verkar det gamla ordspråket vara extra aktuellt.

Så när man planerar en underhållsåtgärd av den här storleken var det högsta prioritet att hitta en snabb, effektiv och tillförlitlig lösning. Men att torka och tömma fabrikens enorma produktionsenheter enligt tidsplanen innebar att man behövde leverera ett extremt högt flöde av oljefri luft på 80 m3/min.

Torrare än torr

Förutom de höga kapacitetskraven måste det resulterande luftflödet också vara extremt torrt för att undvika att äventyra propandehydreringsenhetens destillationssystem under underhållet. För att sätta det i perspektiv är fuktgränsen på 1 del per miljon (med en daggpunkt på maximalt –80 °C) cirka 5 000 gånger torrare än luften ovanför Saharaöknen!

Flyttbar

För att slutföra hela åtgärden i tid beslutade anläggningen också att man skulle utföra nödvändigt underhåll på kraftledningarna samtidigt som resten av systemen. Det innebar att vår lösning också måste vara helt självförsörjande, bärbar och vädersäker, för att kunna utföra service på anläggningens många komponenter som är utspridda över en betydande yta.

Ledande teknik

Med alla dessa begränsningar i åtanke representerade projektet ännu en möjlighet för oss att demonstrera branschledande prestanda hos våra dieseldrivna oljefria kompressorer PTS 1600.

Det paket som utformades av vårt lokala team bestod av två PTS 1600-enheter i rad tillsammans med två adsorptionstorkar (PHS 1600 och CD 760), två efterkylare och ett kyltorn.

Lösningen uppfyllde helt och hållet kundens strikta krav gällande flödeshastighet, luftrenhet, daggpunkt och torrhet.

En nöjd kund

Det var det första projektet vi hade nöjet att leverera för just den här kunden. Och det tog flera presentationer och tekniska möten och vår Rental Sales-ingenjör Hyway Zhangs all skicklighet, kunskap och uthållighet för att säkra affären:

Kunden var mycket nöjd med de två kompressorernas prestanda och den smidiga driftsättningen av systemet efter underhåll. De var särskilt nöjda med att vi kunde hjälpa dem att minska tiden för underhåll med ungefär sju till tio dagar. De var faktiskt så nöjda att framtida samarbeten redan är på gång!

Hyway Zhang , Sales Engineer

Det här framgångsrika projektet är bara ett av många som har bidragit till Atlas Copco Rentals starka och mångåriga goda anseende i Kinas industri för nedströmsprocesser.

För mer information, vänligen kontakta:

Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke. Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram toppmoderna tillfälliga luft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en helhetslösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en avdelning inom affärsområdet Power Technique, med huvudkontor i Boom i Belgien, och vi kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.