Hållbar kraftlösning för finskt avloppsreningsverk

Jeti-Sähkö Oy samarbetade med Atlas Copco i ett viktigt projekt vid avloppsreningsverket Hermanninsaari i Borgå, Finland. Syftet med projektets var att säkerställa en oavbruten strömförsörjning under det omfattande renoveringsarbetet.

Stor infrastrukturuppgradering

Hermanninsaari är ett stort avloppsreningsverk i Borgå, Finland, som årligen behandlar över fyra miljoner kubikmeter avloppsvatten från stadens centrala områden genom en sofistikerad biologisk–kemisk process. Stationen behövde en pålitlig tillfällig kraftlösning medan de gamla högspänningsanslutningarna och transformatorerna demonterades och ersattes med effektivare lågspänningssystem.

Dubbla uppgifter i en enda lösning

Med tanke på avloppsreningsverkets stora skala och behovet av kontinuerlig drift behövde kraftlösningen vara mycket tillförlitlig och effektiv. Atlas Copco valde en av sina TwinPower+ QAC 1350-generatorer, som är konstruerade med dubbla generatorer i en enda container.

 

Den här innovativa konfigurationen ger både redundans och hög kapacitet, vilket gör att varje generator kan arbeta effektivt över olika effektbelastningar – från full kapacitet till lägre nivåer. Den ger konsekventa prestanda under olika förhållanden genom att automatiskt växla till den andra generatorn för att upprätthålla oavbruten strömförsörjning vid avbrott eller när behoven överstiger kapaciteten hos enskilda enheter.

Teknisk excellens och support

Atlas Copco bistod med omfattande support under hela projektet, bland annat genom att installera ett modem för lokala samtal på TwinPower+-generatorn, vilket möjliggjorde direktkommunikation med den jourhavande serviceteknikern för snabb delegering vid eventuella problem. Den här supporten var avgörande eftersom alla betydande stilleståndstider kunde ha lett till översvämning av det omgivande området.

 

Utöver teknisk support hanterade Atlas Copco även specifika driftbehov, exempelvis bränsleövervakning och påfyllningstjänster, vilket garanterade att generatorerna fungerade effektivt och utan avbrott.

Mer hållbarhet

Användningen av TwinPower+-generatorerna var inte bara till hjälp för reningsverket under en kritisk uppgradering, utan visade också på miljöfördelar. TwinPower-tekniken ger upp till 8-procentiga bränslebesparingar och minskar CO2-utsläppen avsevärt jämfört med konventionella anläggningar. Det är ett bra exempel på hur innovativa kraftlösningar kan bidra till miljöledning och hållbarhet.

TwinPower+ levererar tillfällig kraft till ett avloppsreningsverk

Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke.Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram toppmoderna tillfälliga luft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en helhetslösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en avdelning inom affärsområdet Power Technique, med huvudkontor i Boom i Belgien, och vi kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.