Atlas Copco Rental stöttar Nghi Son Refinerys byggprojekt med 100 % oljefria luftkompressorer under avluftning och torkning

March 25, 2019

Sungdo Engineering & Construction tar hjälp av Atlas Copco Rentals oljefria luftkompressorer för avluftning och torkning av katalysatortanken på Nghi Son Refinery & Petrochemical Complex. Detta projekt är det första större projektet för Atlas Copco Rental i Vietnam, en region som växer.

Nghi Son Refinery & Petrochemical Complex projekt är beläget 260 km från huvudstaden Hanoi i provinsen Thanh Hoa, en av de största provinserna i Vietnam.

Raffinaderiet har kapacitet för 200 000 fat råolja per dag (motsvarande 10 miljoner ton per år). Det kommer att tillverka LPG, RON 92, RON 95, flygdiesel och petrokemiska produkter.

Bygget påbörjades 2013 och projektet skapades gemensamt av JGCS-konsortiet, som består av internationella företag från Japan och Sydkorea. Kommersiell driftsättning är planerad till början av 2017.

Vår kund Sungdo Engineering & Construction var den främsta uppdragstagaren för SK engineering under skapandet av zonen A600. Oljefri luft behövdes i slutfasen av bygget av katalysatortanken för avluftning och torkning innan överlämning till SK engineering. Katalysatortanken var 16,9 meter lång, exklusive de övre och nedre kupolkåporna på 7,2 meters diameter. 

Det fanns flera utmaningar, och ytterligare svårigheter uppstod under projektets gång:

  • Logistik: enheterna behövde transporteras från vår depå i Thailand med sjö- och vägtransport. Svåra åskväder orsakade dock översvämningar och hindrade enheterna från att levereras via vägtransport, vilket så småningom ledde till att de lastades på fartyg igen och levererades till Hai Phong-hamnen i norra Vietnam. 
  • Tillfällig import av begagnad utrustning: lagen i Vietnam tillåter inte import av begagnad utrustning på tillfällig basis. Därför behövde särskilda licenser införskaffas. 
  • Låga temperaturer: med omgivningstemperaturer på 20 °C var en daggpunkt på -40 °C svår att uppnå med våra torkar, men vi lyckades uppnå den daggpunkt som krävdes. 
  • Höga föreningspunkter: föreningspunkternas höjd på tankarna innebar att stödstrukturer var tvungna att specialbyggas för att säkerställa säkra förhållanden på platsen.

Trots att det fanns många utmaningar längs vägen, gick allt smidigt i vårt första stora projekt i Vietnam. Det banar säkert väg för fler projekt i framtiden!

Max Ng , Regional Sales & Marketing Manager

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco intäkter på SEK 101 miljarder (EUR 11 miljarder) och cirka 45 000 anställda. Läs mer på www.atlascopcogroup.com. Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för industrisegmenten tillfällig luft och kraft. De särskilda hyrtjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Divisionens huvudkontor finns i Houston i USA. Läs mer på www.atlascopcorental.com