100 % oljefria luftkompressorer skyddar havslivet med en bubbelridå

7 maj 2021

Antwerpen, Belgien, 29 september 2016 – När vindkraftsparker installeras i havet måste hänsyn även tas till det marina livet: den känsliga faunan kan drabbas av obehag under pålning. Seaway Heavy Lifting kontaktade Atlas Copco Rental för leverans av 100 % oljefri tryckluft i syfte att skapa en ljuddämpande bubbelridå under projekt i Nordsjön.

Vindkraftsparkerna Dantysk och Sandbank ligger 80 km utanför den tyska Nordsjökusten. De kan leverera 576 megawatt: tillräckligt mycket energi för cirka 80 000 hushåll. Med hjälp av kranfartyget ”Stanislav Yudin” hanterade Seaway Heavy Lifting, ett företag specialiserat på installation och rivning av plattformar och vindkraftsparker till havs, båda parkerna.

Bubbelridå för att minska ljudnivån

Seaway Heavy Lifting NL

Ljudet som alstras vid bygget av vindanläggningar till havs är fem gånger högre under vattenytan än i öppna luften. Havsdäggdjur upplever obehagskänslor som kan leda till hörselbortfall eller desorientering. För att skydda det marina livet kräver myndigheterna åtgärder mot buller på höga nivåer. Seaway Heavy Lifting minskade ljudnivån med en bubbelridå som kunde framställas tack vare 100 % oljefri tryckluft från Atlas Copco Rental.

100 % oljefria kompressorer för att uppnå den begärda kapaciteten

För att säkerställa att bubbelridåerna skulle fungera effektivt, måste kapaciteten beräknas i förväg. De båda projekten krävde olika tryck. Därför skapade vi två olika modeller” förklarar Frank van Heiligenberg, försäljningsingenjör Olja och gas, Atlas Copco Rental Netherlands. ”Ett totalt flöde på cirka 480 m3/min med 10,3 bar max behövdes i Sandbank-projektet, där vi använde 13 PTS 1600 oljefria kompressorer. Efter att projektet genomförts med framgång, flyttades några av kompressorer till DanTysk-projektet. Där krävde bubbelridån en högre kapacitet, varför vi använde fem PTS 1600 tillsammans med 13 PNS 1250 oljefria kompressorer för högre tryck. Detta skapade ett totalt flöde på ca 627 m3/min vid 25 bar max.

Seaway Heavy Lifting ställer höga säkerhetsstandarder

Säkerheten och tillförlitligheten hos vår utrustning är av största betydelse”, fortsätter van Heiligenberg. ”Alla kompressorer, ramar och slangar är certifierade. Kompressorerna är placerade i särskilda DNV 2.7-1-certifierade lyftramar för offshorebruk. Genom sina skräddarsydda chassin kan de enkelt naglas fast på däck.

Till havs måste man kunna lita på att alla kompressorer levererar enligt den begärda kapaciteten. Därför genomgick samtliga kompressorer en funktionell acceptansprovning där man kontrollerade att de verkligen kunde leverera rätt tryck och flöde.

Några dagar senare transporterades kompressorerna med all kringutrustning till Tyskland. En servicetekniker från Atlas Copco Rental fanns hela tiden ombord för assistans och säkerställde att utrustningen fungerade som förväntat under hela projektet.

Logistisk utmaning med lyckat resultat

Logistiskt sett var detta projekt en utmaning för båda parterna. Framgången kan helt och hållet tillskrivas de intensiva förberedelserna och företagens samarbete med varandra.

Frits van Dorst , projektingenjör vid Seaway Heavy Lifting

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco intäkter på SEK 102 miljarder (EUR 11 miljarder) och fler än 43 000 anställda. Läs mer på www.atlascopco.se.

Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för industrisegmenten tillfällig luft och kraft. De särskilda hyrtjänsterna erbjuds under flera olika märken. Divisionens huvudkontor finns i Houston i USA.