Hyra offshore-utrustning för flexibel drift

15 okt 2019

Offshore-industrin – UTGÅVA 5 – 2019.Offshore-industrin kan beskrivas som en multidisciplinär sektor som efterfrågar ett brett utbud av verktyg och tjänster genom hela värdekedjan. En av utmaningarna för entreprenörerna, och även för underleverantörerna, är det faktum att nästan inget projekt är det andra likt vilket kräver olika tillvägagångssätt med olika typer av verktyg och utrustning. Därför väljer många entreprenörer att hyra istället för att köpa.

Marco van der Zwan, Technical Superindendent på Subsea 7, förklarar varför:”På årsbasis genomför vi olika projekt med våra fartyg för tunga lyft, och knappt några av dessa projekt är jämförbara när vi tittar på utrustningskrav. Detta kombineras ofta med korta hyresperioder, vilket gör hyrutrustning till det självklara alternativet.Detta handlar om flera nyckelfaktorer, särskilt när det gäller strömförsörjningskrav.Under förberedelsefasen måste vi till exempel definiera det operativa gränssnittet. Behöver vi lyfta utrustning till havs? Hur mycket ström krävs för hela projektet? Behöver vi backupsystem? Behöver vi strömdistribution? Osv.När vi har fastställt arbetets omfattning kontaktar vi vår leverantör Atlas Copco Rental. Vi arbetar tillsammans med att ta fram en detaljerad plan för den utrustning som behövs, med hjälp av deras breda utbud av offshore-utrustning från avdelningen European Offshore Rental Fleet."

Läs hela artikeln här (sidan 32)

För mer information, vänligen kontakta:

Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke. Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram toppmoderna tillfälliga luft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en helhetslösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en avdelning inom affärsområdet Power Technique, med huvudkontor i Boom i Belgien, och vi kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.