Smidiga tester av kylanläggningar tack vare extremt torr luft vid högt tryck

11 jul 2019

Ett spanskt företag som specialiserat sig på mekanisk montering av industriella anläggningar skulle leverera ett kylsystem till ett slakteri. Före driftsättning kräver dock regelverket att kylinstallationer testas med 18 bars tryck, vilket är mer än det maximala tryck som de flesta kompressorer ger.

Effektivitetsoptimering

Innan ett köldmedium kan läggas till i en installation måste utrustningens tätningar testas för att kontrollera att det inte finns några läckor. Eftersom kylanläggningar håller -30 till -35 °C måste en vätska användas under testet som inte förorenar kylsystemet med vatten eller andra ämnen som fryser vid sådana temperaturer. När anläggningarna väl är igång kan en blandning av vatten och köldmedium resultera i inre korrosion, som kan leda till allvarliga skador på installationen.För att undvika detta scenario används oftast kvävgastuber med högt tryck vid sådana tester. Men att arbeta med kvävgastuber är dyrt och arbetskrävande eftersom de kräver permanenta avtappningar, anslutning och urkoppling. Dessutom måste nya leveranser och transporter ordnas när du får slut på kvävgasflaskor, vilket resulterar i ytterligare administrativt krångel och en högre risk för förseningar för kunden.För att öka kostnadseffektiviteten för kunden introducerade vi oljefri, torr tryckluft som ett alternativ till kvävgastuber. Vår extremt torra luft med en tryckdaggpunkt på -50 °C vid högt tryck passar perfekt för att testa den här typen utrustning utan risk för fryst kvarvarande fukt.

Strikta regler och begränsad tid

Även om vi snabbt hittade ett alternativ till kvävgastuber, innebar projektet fortfarande vissa utmaningar för oss. För det första fanns slakteriet i Spanien och därför måste all utrustning följa spanska bestämmelser som kräver att kylanläggningar skall testas vid 18 bars tryck, vilket är betydligt högre än de maximala 10 bar som de flesta kompressorer kan uppnå. För att lösa detta problem använde vi oss av en DXT 85-booster som kan förstärka trycket från kompressorn till 20 bar.

För det andra måste kylanläggningar sättas i drift så snart som möjligt. Att öka trycket upp till 18 bar är tidskrävande och vi behövde hitta en lösning för att skynda på processen och begränsa förlusten av värdefull tid. Med hjälp av en stationär, oljefri ZT 90 VSD FF-kompressor, en CD 400-adsorptionstork och en DXT 85-booster kunde vi öka trycket relativt snabbt och slutföra testerna av läckagetäthet på bara 2 veckor.

Som ett resultat av vår snabba samordning kunde kunden få igång kylsystemen utan att lägga alltför mycket tid på obligatoriska test.

Både kunden och vårt team var nöjda med projektet. Tack vare våra tidigare erfarenheter med kunder inom kylindustrin visste vi vad projektet krävde. Dessutom kunde vi erbjuda mervärde genom att peka ut eventuella svårigheter som kan uppstå under installations- och testprocessen.

Javier Acuna , Försäljningsingenjör på Atlas Copco Rental Spanien

För mer information, vänligen kontakta:

Stora idéer ger snabbare innovationer. Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke. Atlas Copco är baserat i Stockholm, med kunder i mer än 180 länder, och har cirka 37 000 anställda samt hade intäkter på SEK 95 miljarder/EUR 9 miljarder under 2018. Läs mer på www.atlascopcogroup.com. Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram avancerade, tillfälliga luft-, kraft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en totallösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en division inom affärsområdet Power Technique, med huvudkontor i Boom i Belgien, och kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.