Oljefri industriluftkompressor för uthyrning

Vårt breda sortiment av oljefria kompressorer levererar 100 % oljefri luft för alla viktiga tillämpningar.

Vår klass 0-utrustning är ISO-certifierad – branschens första. Att hyra tillgången till oljefri luft ger dig den flexibilitet, support och trygghet du behöver.

Oavsett industrisektor: Upptäck vad fördelarna med att hyra 100 % oljefria luftkompressorer kan innebära för din verksamhet:

Utan risk

Klass 0-certifierad oljefri tryckluft eliminerar risken för oljeförorening i slutprodukten

Minskade driftskostnader

Att hyra kompressorer ger dig flexibiliteten att utöka eller minska din produktion utan extra fasta kostnader

Sänk underhållskostnaderna

Att hyra kompressorer innebär tillförlitlig tillförsel av tryckluft utan krångel

Mobila, dieseldrivna, oljefria luftkompressorer finns att hyra

Du behöver 100 % oljefri tryckluft av klass 0 ... men har du ingen anslutning till elnätet? Vi har ett komplett sortiment av oljefria dieseldrivna luftkompressorer.

Finns strömförsörjning på plats? Upptäck tre skäl att hyra en elektrisk, oljefri kompressor

Tystgående

Ökad driftstid

Mindre underhåll och ingen bränslepåfyllning

Noll utsläpp

En fördel för både produktionsanläggningen och miljön

Mobila eldrivna oljefria luftkompressorer att hyra

Du behöver 100 % oljefri tryckluft av klass 0 på plats – och vill ansluta till elnätet? Vi har det som passar dig bäst i vår uthyrningspark!

Vad du behöver veta om våra oljefria uthyrningskompressorer

Oljefri luftkompressor för uthyrning
  • Våra kompressorer är antingen bogserbara eller enkla att flytta för att fungera där du behöver dem.
  • Våra oljefria kompressorer är klass 0-certifierade. Det innebär att det inte finns någon risk för att olja förorenar dina processer eller slutprodukten.
Allt du behöver veta om klass 0
Class0 logo
Allt du behöver veta om klass 0
Fördelarna med att hyra
Why Rent?
Fördelarna med att hyra
Är du förberedd för ett akut haveri?
Emergency call visual for websites Rental
Är du förberedd för ett akut haveri?

Oljefri industriluftkompressor för uthyrning

contact icon