Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters

Hybrid- och energilagring på arbetsplatsen

Vi levererar miljövänliga och effektiva energilösningar.

Beställ information

Miljövänlig

Minska ditt koldioxidavtryck genom att använda förnybar energi.

Tillförlitlig energiförsörjning

Flera energikällor garanterar tillförlitlig försörjning.

Plug and play-anslutning

Ansluts snabbt för en flexibel lösning.

Hybrid- och energilagringssystem

Oavsett bransch är energi avgörande för din anläggning. Men det blir också allt viktigare för alla att göra sin del för att minska föroreningarna. Att lagra energi när den finns tillgänglig från förnybara källor är ett enkelt sätt att minska anläggningens föroreningar. Kan du förlita dig på förnybar energi för att driva din anläggning dygnet runt?

Atlas Copcos hybrid- och energilagringssystem är lösningen. Den ansluter strömmoduler till andra energikällor, såsom solenergi, vind- och vattenkraft, samt till energilagringsstationer som batterier.

Hur fungerar ett hybrid- och energilagringssystem?

När så är möjligt genererar hybrid- och energilagringssystemet energi från förnybara källor (solenergi, vind- eller vattenkraft). Strömmodulen används sedan när den ursprungliga energikällan inte är tillgänglig, till exempel genom att ersätta solenergin på natten eller genom att tillhandahålla ström vid underhåll eller reparation av en vindkraftspark.

Lagring av batterienergi är också viktigt eftersom energi som lagras i batterimodulerna kan användas när den behövs, vilket ytterligare minskar bränsleförbrukningen.

Behöver du tillfällig hybrid- och/eller energilagring?

Hybridenergilagringslösningar är ofta ett krav för många hållbara kraftprojekt på avlägsna platser där det inte finns någon nätförsörjning.

Det är ett miljövänligt alternativ till att bara använda en dieselgenerator, vilket resulterar i betydligt lägre koldioxidutsläpp.

Investering i tillfälliga hybrid- och/eller energilagringssystem

Även om de inledande investeringskostnaderna för den förnybara energikällan kan vara höga är den totala kostnaden per kWh mycket lägre, vilket leder till en positiv avkastning på lång sikt.

Inledande investeringar och löpande underhållskostnader kan minskas genom att man hyr strömmodulerna. Ett hyresavtal är också ett alternativ för att klara av säsongstoppar eller hjälpa till vid nödsituationer.