Hybrid- och energilagring på arbetsplatsen

Vi levererar miljövänliga och effektiva energilösningar

Kontakta våra kraftexperter redan i dag +46 (0)8 743 9800

Vad är skillnaden mellan vanlig tillfällig eltillförsel och ett hybridkraftverk?

Loading...

Begränsa bränslekostnaderna

När effektbehovet minskar förlorar en dieselkraftanläggning effektivitet när den körs med dellast. Med en hybridlösning absorberas ineffektiviteten genom att ladda energilagringsenheten så högsta effektivitet behålls och du får fler tysta timmar.

Beräkna din bränsleförbrukning

Minimera åtgärder på plats

Det är ofta svårt att komma åt arbetsplatser eftersom de ligger för långt bort, kostar för mycket att nå (t.ex. offshore), är för säkra osv. En kraftstation kräver alltid regelbundet underhåll och regelbunden tankning. En hybridkraftstation minskar drastiskt de åtgärder som krävs på plats. Färre åtgärder innebär färre logistiska flöden, färre säkerhetsrisker och en mer tillförlitlig kraftlösning.

Minimera koldioxidutsläppen

Kraft när och där du behöver den, med minsta ekologiska påverkan.

Håll det tyst

När energimodulen är laddad kan du glädjas åt tyst och hållbar kraft.

Tillförlitlig energiförsörjning

Flera energikällor garanterar tillförlitlig försörjning.

Plug and play-anslutning

Ansluts snabbt för en flexibel lösning.

Miljövänlig

Minska ditt koldioxidavtryck genom att använda förnybar energi.

Hybrid- och energilagringssystem

Oavsett bransch är energi avgörande för din anläggning. Men det blir också allt viktigare för alla att göra sin del för att minska föroreningarna. Att lagra energi när den finns tillgänglig från förnybara källor är ett enkelt sätt att minska anläggningens föroreningar. Kan du förlita dig på förnybar energi för att driva din anläggning dygnet runt?

Atlas Copcos hybrid- och energilagringssystem är lösningen. Den ansluter strömmoduler till andra energikällor, såsom solenergi, vind- och vattenkraft, samt till energilagringsstationer som batterier.

Hur fungerar ett hybrid- och energilagringssystem?

När så är möjligt genererar hybrid- och energilagringssystemet energi från förnybara källor (solenergi, vind- eller vattenkraft). Strömmodulen används sedan när den ursprungliga energikällan inte är tillgänglig, till exempel genom att ersätta solenergin på natten eller genom att tillhandahålla ström vid underhåll eller reparation av en vindkraftspark.

Lagring av batterienergi är också viktigt eftersom energi som lagras i batterimodulerna kan användas när den behövs, vilket ytterligare minskar bränsleförbrukningen.

Skillnaden mellan vanlig tillfällig eltillförsel och ett hybridkraftverk

Behöver du tillfällig hybrid- och/eller energilagring?

Hybridenergilagringslösningar är ofta ett krav för många hållbara kraftprojekt på avlägsna platser där det inte finns någon nätförsörjning.

Det är ett miljövänligt alternativ till att bara använda en dieselgenerator, vilket resulterar i betydligt lägre koldioxidutsläpp.

Investering i tillfälliga hybrid- och/eller energilagringssystem

Även om de inledande investeringskostnaderna för den förnybara energikällan kan vara höga är den totala kostnaden per kWh mycket lägre, vilket leder till en positiv avkastning på lång sikt.

Inledande investeringar och löpande underhållskostnader kan minskas genom att man hyr strömmodulerna. Ett hyresavtal är också ett alternativ för att klara av säsongstoppar eller hjälpa till vid nödsituationer.

Ladda ner bibliotek

Atlas Copcos strömmoduler ger dig flexibiliteten att ansluta din generator till anläggningens utrustning, inklusive:

Hybrid- och energilagring på arbetsplatsen

contact icon