Atlas Copco Sweden - Särskild uthyrning
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Säkerhetsspecialiserad utrustning att hyra

Automatiskt övervaknings- och brandsläckningssystem

Beställ information

AMES (Automatic Monitoring and Extinguishing System) använder rök- och värmedetektorer via ett beslutssystem som för det första stänger av motorn/drivkällan och sedan, om och när så är lämpligt, släcker orsaken till den eventuella faran med CO2 (eller liknande säkert medel).