Avlägsnande av H2S via stripping av råolja

Oljeproduktion i Mellanöstern är en stor verksamhet. Förra året producerade Mellanöstern cirka 31,6 miljoner fat olja per dag! Fast oljeindustrin står inför många utmaningar under de olika stadierna av oljeproduktionsprocessen.

10 dec 2018

Membranteknik vid produktion av kväve

Under borrningssteget innehåller råoljan som extraheras från oljebrunnarna vätesulfid (H2s) som är en starkt frätande och brandfarlig gas. H2s måste därför avlägsnas innan råoljan kan transporteras till petroleumraffinaderier eller förvaras. För den här processen förlitar sig oljeföretag på ett kvävestrippingsystem.

I de flesta fall är flytande kväve den bästa lösningen men havsbaserade borrplattformar försvårar arbetet. Flytande kväve och sjötransport är nämligen inte den bästa kombinationen.

Lösningen? Membranteknik.

Oljeproduktion, hur fungerar det?

  • Utvinning av råolja genom att borra oljekällor.

Under det här steget uppfyller råoljan ännu inte internationella standarder (eller Reid Vapor Pressure) eftersom den är blandad med vatten, salter, gaser och vätesulfid.

  • Stripping av råolja

H2S måste avlägsnas från råoljan för att matcha villkoren specificerade för Reid-ångtryck. Eftersom H2S är mycket frätande för lagringstankar och rörledningar måste denna strippingprocess slutföras innan råoljan exporteras till petroleumraffinaderier. Dessutom är svavelväte en mycket brandfarlig och explosiv gas.

Oljeindustrin använder ett kvävestrippingsystem för att avlägsna H2S. Varför kväve? Kväve är en inert gas som hindrar de brandfarliga gaserna från att antändas och därmed eliminerar risken för explosion.

När H2S väl separerats från råoljan kan den omvandlas till en avfallsprodukt som säkert kan kasseras eller användas vid tillverkning av svavel.

  • Transport

Efter strippingprocessen kan råoljan säkert transporteras till exportrörledningar eller petroleumraffinaderier.

Flytande kväve kontra membranteknik

Flytande kväve (LIN) används ofta för att driva strippingsystemet. Fast LIN skapar många problem när det kommer till havsbaserade oljefält.Den största utmaningen är transporten av flytande kväve. För att nå de havsbaserade processanläggningarna måste flytande kväve transporteras från stranden till anläggningen med ISO-tankar. Oförutsägbara väderförhållanden gör det svårt att lita på sjötransporter. På grund av dessa omständigheter kan man aldrig vara helt säker på om och när kvävet kommer att komma fram till anläggningen.Dessutom utsätts flytande kväve för förluster genom avdunstning. Kväve kan endast lagras i flytande form vid extremt låg temperatur. När flytande kväve transporteras från stranden till anläggningen börjar kväve att avdunsta på grund av en temperaturhöjning.Membranteknik kan erbjuda en lösning för detta transportkrångel. Hur fungerar det? Tryckluft pressas genom en uppsättning polymerfibrer eller membranet. När den komprimerade luften rör sig genom membranet separeras kvävemolekylerna från de andra molekylerna. Jämför det med ett durkslag: kvävemolekylerna är för stora för att passera genom de små hålen.

Atlas Copco Rental utformar en ny kvävelösning

Utmärkt servicesupport är ett absolut måste inom oljeproduktionsindustrin. Oljeproduktionsprocessen (från att borra brunnen till att ta bort råoljan och exportera) pågår dygnet runt. En konstant tillförsel av kväve är därför kritisk. Atlas Copco Rental designade ett kvävegenereringspaket med hjälp av membranteknologin, med en reservplan som fungerar hela tiden.

I ett specifikt kundfall bestod paketet av 2 kväveenheter som arbetade dag och natt; 9 högtrycksluftkompressorer; 4 operatörer som arbetar i två skift; en servicetekniker och tillbehör såsom grenrör och slangar. Den första kvävespridningen är en 100 % backup av den andra spridningen som sker under natten. Närmare bestämt sker den första kvävespridningen under dagen medan den andra kvävespridningen är en reserv. Detta eliminerar behovet av att transportera flytande kväve från stranden med alla tillhörande risker.

Rudolf Menezes, områdeschef på Atlas Copco Services Middle East förklarar: "Den här backspridningen säkerställer kontinuerlig tillgång på kväve och minskar risken för sammanbrott till 0 %. Den är även helt i linje med huvudmålet hos Atlas Copco Rental: att ge våra kunder maximal drifttid".

1 Källa:https://www.statista.com/statistics/265200/middle-eastern-oil-production-in-barrels-per-day/

Rudolf Menezes

Områdeschef på Atlas Copco Rental - Mellanöstern

Avlägsnande av H2S via stripping av råolja

explainer icon