Varför en pålitlig och effektiv kväveförsörjning är avgörande för tillämpningar i många industrier

Kvävetillämpningar är inriktade på att säkerställa personalens säkerhet, dekontamineringsutrustning och godskvalitet.

17 feb 2020

Några av dess primära användningsområden är inom:

  • Rening av avloppsvatten - inertering av röttankar vilket gör att de säkert kan tas in för rengöring och underhåll
  • Rörledningar - avluftning, torkning och inertering efter rördragning, används även ibland för själva rörsystemet
  • Kolbrytning - inertering av slutna sektioner i gruvan
  • Förpackning - används för att avlägsna syre från fraktcontainrar och hålla produkterna färska

Med så viktiga processer som dessa är det inte konstigt att företag vidtar åtgärder för att säkerställa att kväveförsörjningen är ren, oavbruten och tillgänglig på begäran.

Tills nyligen förlitade sig företag på regelbundna leveranser av kväve på flaska men detta skapar ett antal problem. Det medför stora kostnader, är föremål för logistiska problem utanför ens kontroll, utgör säkerhetsproblem och är besvärliga att flytta runt på platsen, för att bara nämna några.

Infographic - N2 under tillfällig hyrinstallation

Våra plug-and-play-kväveuppsättningar är revolutionerande inom kväveförsörjningsindustrin.

Våra uppsättningar förbättrar kvaliteten, säkerheten och effektiviteten hos de applikationer som de används på. Kräver endast en luftkompressor, kvävegenerator och slangar och är snabbt redo att köras när de väl är på plats.

Kompressorn ger matningsluft och kraft till kväveenheten, och kväveenheten använder avancerad membranteknologi för att driva ut syret vilket lämnar kvar endast högrent kväve för din applikation.

Hela operationen styrs av en elektronisk panel på kvävegeneratorn. En enkel knapptryckning levererar så mycket eller så lite kväve som din applikation kräver.

Eftersom kvävetillämpningar är olika fokuserar våra kväveinstallationer på flexibilitet.

Kväveutmatningen är helt anpassningsbar och baserad på dina behov med renheter på upp till 99,9 % och ett tryck på upp till 24 bar beroende på vilka maskiner du använder. Installationen är även bogserbar. Kväve på flaska kräver en gaffeltruck och en bur för att transporteras men våra maskiner kräver endast ett robust fordon och en dragkrok för att flyttas runt din plats och leverera kväve var och när du behöver det.

Funderar du på att byta från kväve på flaska till generering av kväve på plats?

Ben Hindle

Koordinator för digital marknadsföring - Atlas Copco Rental Oceania

Varför en pålitlig och effektiv kväveförsörjning är avgörande för tillämpningar i många industrier

explainer icon