Atlas Copco Sweden - Särskild uthyrning
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Borrningslösningar
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Särskild uthyrning
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Är du förberedd på ett oväntat avbrott i försörjningen?

Var beredd på det oväntade: se till att du har en beredskapsplan för att begränsa effekten på verksamheten.

Kontakta oss idag för en skräddarsydd beredskapsplan

Kontinuitet i verksamheten

Riskhantering

Katastrofåterhämtning

Vänta inte på ett oväntat avbrott eller nödsituation ska orsaka skada för företaget. Kontakta oss för en beredskapsplan och skydda slutresultatet proaktivt!Oavsett om du behöver nödförsörjning av tryckluft, kväve, ström, vakuum eller avvattning kan vi snabbt få igång din verksamhet igen!

Om tryckluftsförsörjningen avbryts gäller det att vara förberedd!

Rental set up - Netherlands

Vi hjälper dig att i god tid säkerställa att du kan agera snabbt när det behövs. Vi samarbetar med dig för att utveckla och introducera en beredskapsplan och fastställa vilken utrustning och specifikation du behöver ha omedelbar tillgång till.

Med vår plan blir stilleståndstiden den kortast möjliga i händelse av maskinfel. Därmed minimeras driftstoppet och arbetet kan fortsätta.

Vad är en beredskapsplan för försörjningen?

Kartläggning av tryckluftssystem

Installation of total solution with compressor, generator, dryer and fuel tank

Vi börjar med att fastställa den nuvarande situationen.

 • De nuvarande tryckluftsbehoven: vilket flöde och tryck behövs? Vilken luftkvalitet krävs för att skydda dina processer och kvaliteten på slutprodukterna? 
 • När en tillfällig lösning behövs: hur kan vi begränsa effekten på verksamheten? Vilka begränsningar bör vi ta hänsyn till när det gäller utrymmeskrav, logistik, utsläpp, bullernivåer, tillgängliga kraftkällor, etc. 

Avancerade mättekniker gör att du slipper osäkerheten när det gäller att välja rätt kombination av hyrutrustning för den skräddarsydda beredskapsplanen.

En plan med tre faser

Atlas Copco Rental people - US

 • Därefter utvärderar vi vårt utbud och tar fram en plan i flera faser beroende på hur många enheter du behöver hyra. 
 • Vi kan hämta maskinparken lokalt, nationellt och även internationellt och inkluderar beräknad leveranstid för all utrustning. 
 • Vi kommer sedan att ge råd om utrymmeskrav och rekommenderade inkopplingspunkter för ditt system. 
 • Vår omfattande och specialiserade maskinpark har ett brett sortiment av diesel- eller eldrivna kompressorer som gör att vi täcker ett brett flödes- och tryckområden. Dessa är kombinerade med högtryckshjälpenheter, torkar, filter och/eller kvävgasgeneratorer för en komplett lösning. Förutom tryckluftslösningar kan vi även hjälpa till med strömförsörjning på plats, vakuum, specialgaser som kväve, processpumpar, etc.

  Mer än bara utrustning

  Atlas Copco Rental people - US

  Förutom logistiken med att leverera rätt utrustning till arbetsplatsen vet vi miljö- och säkerhetsaspekter hur viktigt det är att ta hänsyn till miljön och säkerheten. En del av planeringsprocessen är att rådgöra med din säkerhets- och miljöpersonal för att säkerställa att den temporära installationen följer era krav. Installationen kanske till exempel kräver belysning och avskärmning.

  Vi värnar om miljön

  PTE 1500 Electric driven oil-free air compressors
  Vi investerar kontinuerligt i att optimera vårt utbud med den senaste tekniken som eldrivna kompressorer, HVO, energilagringsmoduler, osv.När dieseldriven utrustning krävs har vi höga standarder för att minimera påverkan. Beroende på antalet enheter kan det krävas bränslepåfyllning och underhåll dygnet runt, med bränsle- eller oljespill som en potentiell risk. Vi minimerar de här riskerna genom att använda intern spillinneslutning i alla kompressorer. Dessutom kan vi tillhandahålla externa bränsletankar för att minska behovet av bränslepåfyllning.

  Upptäck hur andra företag har skyddat sig från det oväntade

  Belastning

  • Föregående
  • 1
  • Nästa