Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Borrningslösningar
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik

Har du en färdig plan för oväntade eller akuta situationer?

Kanske är det dags att överväga att utarbeta en beredskapsplan!

Beställ information

Om tryckluftsförsörjningen avbryts gäller det att vara förberedd!

Rental set up - Netherlands

Vi hjälper dig att i god tid säkerställa att du kan agera snabbt när det behövs. Vi samarbetar med dig för att utveckla och introducera en beredskapsplan och fastställa vilken utrustning och specifikation du behöver ha omedelbar tillgång till.


Med vår plan blir stilleståndstiden den kortast möjliga i händelse av maskinfel. Därmed minimeras driftstoppet och arbetet kan fortsätta.

“ Låt någon av våra erfarna representanter ta fram en plan som passar just dina behov. ”

Vad får du?

Kartläggning av tryckluftssystem:

Steg ett är att fastställa vilket tryckluftsbehov du har: diesel- eller eldrivet, högt eller medelhögt samt kombinerat med boosters och/eller torkar? Vi använder sofistikerade mätmetoder för att fastställa vilken användning och vilka krav du faktiskt har när det gäller tryckluft. Det gör att du slipper gissa kring vilken utrustning och vilka tillbehör du måste hyra under övergångsperioden.

En plan med tre faser:

Därefter utvärderar vi vår maskinpark och tar fram en plan i flera faser beroende på hur många enheter du behöver hyra.
Vi kan hämta maskinparken lokalt, nationellt och även internationellt och inkluderar beräknad leveranstid för all utrustning.

Vi kommer sedan att ge råd om utrymmeskrav och rekommenderade inkopplingspunkter för ditt system.

Inte bara kompressorer:

Förutom logistiken med att leverera rätt utrustning till arbetsplatsen vet vi hur viktigt det är att ta hänsyn till miljön och säkerheten.
En del av planeringsprocessen är att rådgöra med din säkerhets- och miljöpersonal för att säkerställa att den temporära installationen följer era krav. Installationen kanske till exempel kräver belysning & och avskärmning.

Vi värnar om miljön:

Beroende på antalet enheter kan det krävas bränslepåfyllning och underhåll dygnet runt. Men bränsle- eller oljespill utgör en potentiell risk.
Vi minimerar de här riskerna genom att använda intern spillinneslutning i alla kompressorer. Dessutom kan vi tillhandahålla externa bränsletankar för att minska behovet av bränslepåfyllning.

Det handlar om lösningar!