Spara energi och minska kostnaderna

Tack vare smart styrning ger ES alltid dig den mest lämpliga produktblandningen. Den gör den genom att låta många pumpar – oavsett om de har fasta eller variabla varvtal – arbeta tillsammans.

Mindre underhåll

Uppgiften att reglera installationen med flera pump ligger aldrig på samma vakuumpump. På detta sätt delas driftstimmarna för varje enhet upp och därigenom minskas både tiden och kostnaderna för underhåll.

Optimerad drift

Med ES-styrenheten är prioritetshantering och sekvensering möjlig. Genom att ställa in olika prioriteringar för varje maskin kan du hitta det mest ekonomiskt effektiva sättet för att matcha behovet. Du kan exempelvis ställa in två olika sekvenser, t.ex. en för drift dagtid, och en för drift nattetid.

Centrala ES-styrenheter – underhållsoptimering och energibesparingar

Med Atlas Copcos centrala ES-styrenheter kan du övervaka och styra flera vakuumpumpar samtidigt. Det finns fyra ES-styrenhetsmodeller: två integrerade system och två som även gör att vakuumpumpar från andra märken kan styras. Funktionsprincipen är enkel: en GHS VSD+ i din installation med flera pumpar reglerar, medan övriga enheter har en grundbelastning och körs med en viss procentandel av den högsta hastigheten.

Ladda ner våra broschyrer