Pumpar med hydrokinetisk drift

ZRS-boosterpumparna har en unik och patenterad hydrokinetisk vätskedrivenhet som kopplar motorn till pumpmekanismen. Inga tryckgivare, shuntledningar eller ventiler

Kortare utpumpningstider

Det hydrokinetiska drevet gör att boosterpumpen kan startas samtidigt som extrapumpen eftersom det förhindrar överbelastning av motorn, vilket underlättar pumpprocessen redan i början av utpumpningen

Automatiskt överbelastningsskydd

Det hydrokinetiska drevet varierar automatiskt pumpens rotationshastighet. Detta skyddar motorn från överbelastning, förhindrar överhettning och gör att pumpen fungerar med höga differentialtryck

Kostnadsbesparingar

Spara pengar på installation och drift då kapitalkostnaderna minskar eftersom du inte behöver ventiler, shuntledningar och tryckströmställare

ZRS-serien – utformad för att öka din produktion

De mekaniska ZRS-pumparna, som bygger på den enkla Roots-principen, är perfekta för tillämpningar där hög pumphastighet krävs för tryck mellan 0,01 och 50 mbar.

Denna pump måste alltid kompletteras med en annan pump, som kan ge en stor tryckskillnad mot atmosfärstrycket. Den mekaniska boosterpumpen arbetar med relativt låga tryck, och utsätts inte för samma halter av frätande processmedier som hjälppumpen, vilket gör den mycket tillförlitlig. 

Dessa pumpar har en oljefri pumpmekanism av hög kvalitet och erbjuder en tyst och vibrationsfri drift. De är robusta och korrosionsbeständiga samt har en avancerad axeltätningsteknik som hindrar att processkammaren förorenas av olja.

Den mekaniska ZRS-boosterpumpen passar perfekt för:

 • Vakuumpackning
 • Torkning och sanering av gas
 •  Vakuummetallurgi
 •  Vakuumdestillering
 • Beläggning med tunna filmer
 • Vindtunnlar med låg densitet 
 • Rymdsimulering
 • Vakuumimpregnering
 • Frystorkning

Tekniska produktspecifikationer

 
  Metriskt Imperial
Deplacement (slagvolym): 310/375–4140/4985 m3/h 185/220–2440/2935 cfm
Maximal tryckskillnad: 180/150–60/50 mbar 140/115–45/38  Torr
Motoreffekt: 2,2–11 kW  3–15 hk 

Det hydrokinetiska drevet vattenkyls på ZRS 1200 och större pumpar.Motorerna överensstämmer med SS-EN 60034 och är energieffektiva.Spänningsalternativ:

 • 400 V 50 Hz
 • 230/460 V 60 Hz
 • 200/380 V, 50 Hz
 • 200/380 V 60 Hz
Oljan är av typen 100cSt-kolväte. Andra oljetyper finns att få på begäran.

Ladda ner våra broschyrer

Hämta våra datablad