Vakuumpumpar med vätskering

Tack vare en tålig konstruktion och beprövad funktionsprincip används vakuumpumparna AWS, AWD & AWL med vätskering i de mest krävande miljöerna inom alla sektorer, från livsmedelsindustri till petrokemi och anläggning.

Pumpar med blottad axel eller standardmodul

Vi gör det enklare att välja ditt vakuumsystem. Alla AW-pumpar med vätskering erbjuds som färdigkonstruerade plug-and-play-moduler.

Utvecklade system som passar dina behov

Unikt utformade system anpassade till dina mer komplexa krav.

Lämpliga för olika tillämpningar

Perfekt för användning i fuktiga, dammiga och smutsiga miljöer som vanligen återfinns i industriella processer.