Tillbehör

Skyddet är en viktig del i designen av vakuuminstallationer. Atlas Copco kan tillhandahålla de komponenter du behöver för att skydda ditt vakuumsystem. Fokus ligger naturligt på inflödessidan (eller luftinloppet) av vakuumpumpen, men det innebär inte att du kan glömma de andra stegen i processen.

Vi rekommenderar att du tänker på följande

Rörledningar bör slutta nedåt från pumpens inlopp och utlopp.

Vätska som rinner tillbaka i pumpens utlopp kan orsaka lika stor skada som om den sugs in i inloppet.

Tänk på placeringen av vakuummätare och mätintervallet.

Placera mätarna där du vill övervaka tryck och tryckförändringar (läckagehastigheter).

Placera skärmar för igångkörning och/eller filter vid inloppet.

Placera vätskeseparatorer vid pumpinloppet vid behov.

Glöm inte att det behövs tillräcklig åtkomst för underhåll.