Fördelar du kan lita på

Den nya GVS A-serien är enkel att installera tack vare kompakt, utrymmesbesparande design.
Den garanterar hög tillförlitlighet med tålig design och optimal oljebindningsförmåga vid alla driftstryck samtidigt som låga buller- och vibrationsnivåer bibehålls. Med de svalaste pumptemperaturerna på marknaden blir oljelivslängden längre.

Färdig att använda

GVS 16-630 A-vakuumpumpar med roterande lamell levereras kompletta med alla alternativ och tillbehör som du troligen behöver för allmänna tuffa användningsområden med vakuum. Om du har unika vakuumbehov kontaktar du en Atlas Copco-representant så får du hjälp att välja den bästa lösningen.

Ren och effektiv

Oljesepareringskretsarna på GVS 16-630 A har optimerats för att minimera oljeångor i avgasutsläppet. Inloppets backventil skyddar vakuumpumpen mot motrotation i händelse av stopp utan luftning. Enheten skyddar också användningspunkten mot återströmning av olja.

Idealisk för alla vakuumbehov

GVS 16-630 A-serien ger mycket effektiv vakuumpumpning och är därmed perfekt för kritiska användningsområden inom emballering, träbearbetning, gummi, plast, elektronik, papper och tryck, materialbehandling och andra krävande branscher. Med de tio modellerna med pumphastigheter på mellan 16 och 840 m3/h (vid 60 Hz) kommer du definitivt att hitta rätt modell för ditt specifika användningsområde.

Oljetätade GVS 16-630 A-vakuumpumpar med roterande lamell är perfekta för en mängd krävande användningsområden:

 • Emballering:
  – Livsmedelsberedning: allmän emballering, ostbearbetning, vakuumkylning av
  produkter.
  – Köttpaketering: färskt och tillagat kött, kyckling, blandning, fyllning och försegling.
 • Träbearbetning:
  – CNC-kapning och -fräsning, lastnings- och avlastningssystem.
 • Gummi och plast:
  – Termoformning, avgasning med insprutning, gjutningsavgasning, materialbehandling.
 • FoU-system:
  – Vakuum för centrallaboratorier.
 • Elektronik:
  – Plockning och placering av komponenter, PCB-tillverkning, centralvakuumsystem.
 • Materialbehandling:
  – Vakuumlyftning, plocksystem, bulkmaterialtransport, pneumatisk transport, tappning, konservering, vakuumavlopp.
 • Papper och tryck:
  – Tryckpressar (arkmatning, offset, osv.), binderiutrustning, t.ex. för klamring och limbindning,
  – Tidningsproduktion, kuvertmaskiner.
 • Vakuum för medicinteknik
 • Miljö:
  – Markåterställning osv.
 • Emballering i modifierad atmosfär med pumparnas syrevarianter

Tekniska produktspecifikationer

Hämta våra broschyrer

 • GVS 16-630 A brochure 2.8 MB, PDF