Mångsidig design

Med hjälp av våra egna datormodeller och designprogram producerar vi process-, värme- och maskindesign som uppfyller nationella och internationella förfaranderegler. Vi använder dessa designresurser för vakuumprocesser och värmedesign, mekanisk konstruktion och finit elementanalys, tillsammans med datorstödda ritningar.

Provade och testade

Med hjälp av vår provbäddsanläggning testar vi de färdiga vakuumprocessernas prestanda. Där finns en ångalstrande anläggning som möjliggör testning och finjustering av ejektorer och alla andra typer av vakuumutrustning. Testningen är omfattande och noggrann.

Global service

Oavsett var du befinner dig – vi tillhandahåller installation och igångkörning av denna utrustning.

Specialtillverkade produkter – utformade för global användning

Våra ejektorsystem och paket med vatteninsprutning och avluftare utformas på deras anläggning i Bolton, Storbritannien. Även all projektledningsverksamhet, inklusive utarbetande, projektledning, upphandling, expediering, inspektion och logistikkontroll är placerad i Bolton.

Specialtillverkade produkter har fokus på tillämpningar med processvakuum, värmeöverföring och massöverföring inom processer, och tillhandahåller utrustning och tjänster till industrier som olja och gas, petrokemi, kraftgenerering, CPI och relaterade branscher.


Gruppen för specialtillverkade produkter som har utvecklats i och med förvärvet av Hick Hargreaves kombinerar flera års erfarenhet av process- och maskinkonstruktion med kompetens inom projektledning för att skapa enskilda objekt till anläggningar eller genomföra kompletta projekt, inklusive installation och igångkörning.

Vi har ett specialteam för att stödja kunder globalt med design, utveckling och installation av flerstegssystem för en mängd olika tillämpningar.

1) Ångejektor i flera steg, kondensor och vakuumpumpsystem med vätskering för användningsområden som inbegriper:

  • Vakuumsystem i raffinaderier
  • Vakuumdestilleringsenheter
  • Kemisk reaktortömning

2) Avluftning av vätskor med hjälp av vakuum-, gasband- eller värmeprocessteknik för:

  • Avluftning av havsvatten för vatteninsprutning på oljefält, inklusive vakuumutrustning
  • Avluftning av pannans matarvatten

3) Luft-, ång- och vattendrivna ejektorer

4) Uppvärmare av matarvatten i högtryckspanna

Industrier

  • Kemisk bearbetning
  • Olja och gas