Atlas Copco lanserar nya torra vakuumpumpar med flerkloteknik

24 apr 2017

En kraftfull kombination

Den nya DZM-serien från Atlas Copco är ett flerpumpssystem med högpresterande plug-and-play-lösningar som är enkla att installera och använda. Vakuumpumpar med flerkloteknik kombinerar beprövade komponenter från kompressorsystem med den enkla och effektiva tekniken hos torra DZS-klopumpar.

 

Hannover, 24 april 2017 – vid ComVac, den ledande internationella handelsmässan för tryckluft och vakuum som hålls i Hannover från 24 till 28 april, presenterar Atlas Copco sitt nya högpresterande flerpumpssystem DZM (sal 26, monter B32). Dessa torra vakuumpumpar med flerkloteknik erbjuder en hållbar, tillförlitlig lösning för en mängd olika tillämpningar – från förpackningslinjer, pneumatiska transportörer och spänningssystem för CNC-maskiner till gjutmaskiner, torkprocesser och centrala vakuumförsörjningssystem. Klovakuumpumpar har två kloformade rotorer som roterar i motsatt riktning och inte nuddar varandra eller pumpkammaren.

Den här enkla principen säkerställer ger användarna en hög grad av prestanda och energieffektivitet. Detta gäller även DZM-enheterna, som kombinerar mellan två och fyra DZS-klovakuumpumpar, beroende på tillämpning, i ett enda kompakt hölje. Atlas Copcos robusta, hållbara DZS-pumpar är oljefria enstegsenheter med luftkylning som kräver mycket lite underhåll även under krävande förhållanden. En av pumparna i varje DZM-enhet har drivning med variabelt varvtal, vilket gör att vakuumet kan anpassas exakt efter kundens behov. Detta ökar avsevärt effektiviteten genom att minska energibehovet och därmed ägandekostnaden och bidrar till att värna om planeten.

De utrymmessnåla vakuumsystemen finns i tre storlekar: DZM 600 VSD, DZM 900 VSD och DZM 1200 VSD, med ett inloppsvolymflöde på 112–1 230 kubikmeter per timme (m3/h). Precis som med enskilda DZS-klopumpar kan DZM-systemet skapa en vakuumnivå på upp till 140 mbar(a).

Höga prestanda med låga livscykelkostnader

Standardegenskaperna hos DZS-pumparna är klor i rostfritt stål och en korrosionsbeständig pumpkammare, vilket ger tillförlitlig drift även under svåra förhållanden. ”Vakuumpumpar genomflödas kontinuerligt av processgaser, vilket kan leda till att pumpen går sönder i förtid,” säger Christoph Angenendt, kommunikationschef på avdelningen för industriellt vakuum på Atlas Copco. ”Därför är det mycket viktigt att välja lämpliga material och beläggningar.”
Klotekniken som används i DZS-serien ger också fördelen att rotorerna och höljet inte kommer i kontakt med varandra, trots det mycket trånga utrymmet mellan dem, vilket gör pumpen praktiskt taget slitagefri. Resultatet är en tillförlitlig pump som kombinerar en lång livslängd med minimala underhållskostnader och höga prestanda med låga livscykelkostnader. Tack vare den bullerdämpande huven och smarta detaljer som vibrationsreducerande fötter och en inbyggd ljuddämpare är DZS-pumparna bland de tystaste klopumparna på marknaden. De bidrar därmed till en behaglig arbetsmiljö.

Kompakt systemlösning

”Vårt nya flerpumpssystem DZM bygger på enkla designprinciper för våra kompressorer,” säger Angenendt. ”Vi installerar våra högpresterande DZS-pumpar under en ljuddämpande huv tillsammans med alla komponenter som krävs och erbjuder våra kunder en systemlösning som är både kompakt och intelligent.” Det robusta höljet skyddar pumparna, minskar bullernivåerna och värmen och omsluter all teknik som krävs för drift i en enda låda. För att skydda den värmekänsliga elektroniken installeras ”varma” och ”kalla” komponenter separat från varandra. Sidoväggarna är löstagbara, vilket ger snabb åtkomst och underlättar underhåll.

Durch Zusammenfassen zweier Netze und Investition in einen drehzahlgeregelten Kompressor von Atlas Copco konnte Künzel-Holz den Netzdruck energiesparend von 10 auf 7,8 bar senken. (Bild: Atlas Copco)
Användargränssnittet har den beprövade Elektronikon®-styrenheten från Atlas Copco som är integrerad i frontpanelen. Styrenheten styr flerklopumpen och ser till att de individuella pumparna harmoniseras med varandra i drift. Vakuumnivån övervakas automatiskt i systemet och så att den precis stämmer överens med processbehovet. Noggrann styrning upprätthålls med hjälp av funktionen för drivning med variabelt varvtal som fungerar i kombination med kaskadreglering av de återstående pumparna. De efterföljande pumparna ändrar regelbundet ordning för att ge en jämn användning, särskilt när redundans är inbyggt i systemet, till exempel vid säkerhetsstopp för underhåll.
Information om pumpstatus, systemkapacitet, systemtryck, energieffektivitet, särskilda händelser och underhållsstatus kan visas på displayen och även överföras via kommunikationsmoduler om kunden så önskar.”Användaren får en plug-and-play-lösning som är enkel att installera och hantera,” säger Christoph Angenendt. ”Vårt flerpumpssystem är kompakt, lätt att transportera, utrymmessnålt och billigare än alternativa tekniker som måste monteras och installeras på kundens anläggning.”

För mer information, vänligen kontakta: