Stäng

Energieffektiva och hållbara vakuumlösningar från Atlas Copco ger den perfekta sista touchen för Noelle + von Campe

8 jan 2024

Köln, september 2022: FN har utlyst år 2022 till glasets år, ”International Year of Glass”. Detta innebär att ännu mer fokus läggs på produktionsvillkoren inom den energiintensiva glasindustrin och efterfrågan är särskilt stor på effektiv teknik i hela värdekedjan. Vakuumteknik har också en stor inverkan på hållbarheten inom glasproduktion eftersom stabilt vakuum krävs i många processer. Atlas Copco specialiserar sig på att tillhandahålla energieffektiva, intelligenta och hållbara vakuumlösningar till tillverkare över hela världen. De har försett den tyska glasproducenten Noelle + von Campe med tre GHS 4600 VSD+-skruvvakuumpumpar. Atlas Copcos GHS VSD+ -serien med vakuumpumpar är en serie högeffektiva, intelligenta vakuumpumpar med VSD-teknik (drivning med variabelt varvtal).

Enskilda glasförpackningar för buteljeringsföretag

Noelle + von Campe producerar enskilda glasförpackningar för buteljeringsföretag

Noelle + von Campe producerar enskilda glasförpackningar för buteljeringsföretag

Noelle + von Campe producerar enskilda glasförpackningar för buteljeringsföretag. De använder vakuumteknik för att utforma och lägga till den sista touchen på de enskilda flaskorna och burkarna. Den sista touchen är att lägga till kundens logotyp eller namn. När glaset formas blir präglingen av logotypen eller namnet bättre om luften mellan glasformen och glaset har tagits bort så effektivt som möjligt. Noelle + von Campe producerar 650 miljoner burkar om året och rätt vakuumsystem är en viktig del av hela anläggningens effektivitet.

Atlas Copco känner med sin tillämpningsexpertis och erfarenhet av att leverera vakuumpumpar till glasindustrin till marknadens exakta krav. De har en lång erfarenhet av samarbete med glastillverkare. Deras lösningar och installationer är gjorda för att passa varje enskild kund. Det var en av anledningarna till att Noelle + von Campe valde Atlas Copcos oljeinsprutade GHS VSD+-skruvvakuumpumpar för sin produktionsanläggning. 

Spara energi med VDS-teknik (drivning med variabelt varvtal) 

DHS VSD+-vakuumpumpar

DHS VSD+-vakuumpumpar

Bara genom att använda vakuumteknik går det att spara mycket energi. Samma produktionsresultat kan också uppnås med tryckluft men det förbrukar mer energi. Med sitt innovativa motorkoncept för glastillverkning har Atlas Copcos GHS VSD+-serien några av de mest energieffektiva oljetätade vakuumpumparna på marknaden. Med styrning med variabelt varvtal kan skruvpumparna anpassas exakt och snabbt efter respektive vakuumbehov. Variabelt varvtal och börvärdesstyrning ger optimala vakuumnivåer. GHS VSD+-vakuumpumparna som installerats på Noelle + von Campe har gett cirka 27 % lägre energikostnader. 

Ökad stabilitet i vakuumförsörjningen 

GHS VSD⁺-installation på Noelle + von Campe

GHS VSD⁺-installation på Noelle + von Campe

Den minskade energiförbrukningen är inte den enda fördelen med GHS VSD+-vakuumlösningen. Hela vakuumförsörjningen på Noelle + von Campe är nu stabilare än tidigare. "När vi till exempel byter verktyg eller anpassar våra processer fortsätter det nya centrala vakuumsystemet att försörja hela produktionen på ett tillförlitligt sätt", säger Timo Scherf, underhållschef för anläggning 1 på Noelle + von Campe.

"Det här var en viktig faktor för oss eftersom den tillförlitliga, avbrottsfria vakuumförsörjningen har en direkt inverkan på kvaliteten på våra slutprodukter. Och när det gäller kvaliteten på våra burkar och flaskor behöver varken vi eller våra kunder kompromissa", betonar Timo Scherf.

Betydligt snabbare avskrivning på återanskaffningsvärdet

Enligt Atlas Copcos försäljningsingenjör Oliver Heitjohann genereras ytterligare kostnadsbesparingar av det centrala ES-kontrollsystemet: "Det intelligenta systemet samordnar användningen av vakuumpumparna. Det ger ännu mer kostnadsbesparingar, även för underhåll och elektricitet. En stor fördel: Kunderna får också betydligt snabbare avskrivning".

Det centrala ES16-styrenheten kan övervaka och styra flera GHS VSD+-vakuumpumpar samtidigt. Det smarta kontrollsystemet balanserar och optimerar alla maskiners prestanda, vilket minskar den totala energiförbrukningen. Jämfört med konkurrerande produkter är underhållsintervallen längre. Andra anmärkningsvärda egenskaper för GHS 4600 VSD+-vakuumpumpen är den låga ljudnivån, den kompakta utformningen och det faktum att pumparna levereras i ett enda kompakt hus. Plug-&-play-installation och enkel användning. 

Få mer för mindre

GHS VSD⁺-installation på Noelle + von Campe

GHS VSD⁺-installation på Noelle + von Campe

Atlas Copcos GHS VSD+-serien med oljetätade skruvvakuumpumpar lägger den sista touchen på både produkterna och produktionsprocessen. Det är här Atlas Copcos omfattande erfarenhet av att arbeta med glastillverkare lönar sig. Därför har Atlas Copco även anpassat vakuumpumparnas ledningsrör.

Atlas Copco har ett omfattande utbud för glastillverkare – från pumpen till anslutningssystemen. Noelle + von Campe får dessutom mer för mindre – mer vakuum, kontroll och stabilitet med lägre energiförbrukning och mindre ansträngning.

Energieffektiva och hållbara vakuumlösningar från Atlas Copco ger den perfekta sista touchen för Noelle + von Campe

För mer information, vänligen kontakta: