Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumpar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

En vakuumpump från Atlas Copco förbättrar arbetsmiljön och energieffektiviteten hos Drömtrappor

9 dec 2020

När Drömtrappor AB investerade i ett centralt vakuumsystem från Atlas Copco förbättrade de arbetsmiljön för sina anställda. Samtidigt sparar de sig själva och miljön ca 60.000 kWh och 27 ton koldioxid per år.

I det lilla samhället Norsjö i Västerbotten ligger en av Europas största och mest moderna anläggningar för produktion av trätrappor. Den första enkla trappan tillverkades redan 1923 och idag, nästan 100 år senare, har företaget Drömtrappor AB Sveriges bredaste sortiment av trätrappor för inomhusbruk. Drivkraften i företaget är ett genuint intresse för trä, ett gediget hantverkskunnande och en vilja att utveckla attraktiva och säkra trappor i olika prisklasser. Till de vackraste och mest exklusiva trapporna hör spiraltrappor och andra specialtrappor som designas och skapas för hand för att passa i just det utrymme som kunden har tillgängligt.

En drömtrappa från Drömtrappor AB - tillverkas med hjälp av vakuum från Atlas Copco. Bilden är publicerad med samtycke från Drömtrappor AB.

Små vakuumpumpar som följer med maskinen är sällan optimala för kunden

Vid tillverkningen av en trappa torkas virket och därefter hyvlas det innan det bearbetas till trappsteg, vagnstycken och räcken. En stor del av bearbetningen sker i så kallade CNC-maskiner där vakuum används för att suga fast trästycken som ska formpressas i maskinen. CNC-maskiner, liksom andra maskiner som behöver vakuum, levereras ofta tillsammans med den pump som ska sköta vakuumförsörjningen. Denna lösning kan tyckas bekväm men för ofta med sig flera nackdelar för det köpande företaget:

Integrerade pumpar är ofta av ett enklare slag och inte anpassade efter kundens specifika behov av vakuum. Många kunder skulle spara pengar om de investerade i en mer energieffektiv varvtalsstyrd pump som speglar den faktiska produktionen.

Integrerade pumpar placeras med automatik på fabriksgolvet i direkt anslutning till operatörens arbetsplats. Då många vakuumpumpar är bullriga och avger mycket värme påverkar detta arbetsmiljön på ett mycket negativt sätt.

Den gamla lösningen: Mindre vakuumpumpar vid operatörens arbetsstation

Drömtrappor AB nyttjade tidigare åtta mindre vakuumpumpar placerade i direkt anslutning till fyra stora CNC-maskiner. Bullernivåerna var mycket riktigt höga och pumparna bidrog också till en temperaturhöjning i produktionslokalen. Operatörerna kunde inte vistas på fabriksgolvet utan hörselkåpor och särskilt på somrarna drev pumparna upp värmen vid arbetsstationerna. Dessutom konsumerade pumparna stora mängder energi, inte bara när CNC-maskinerna var i drift utan också då operatörerna hade lunch- eller fikarast.

Vägen mot en ny vakuumlösning

När Krister Morén, Underhållsansvarig på Drömtrappor, kom till företaget 2012 startade han relativt omgående ett projekt för sänka energikostnaderna och förbättra arbetsmiljön i produktionen. Han resonerade som så att om en kompressor kunde lösa behovet av tryckluft så borde en vakuumpump kunna lösa behovet av vakuum. Flera aktörer uppvaktade honom med en offert men ingen kunde erbjuda en prisvärd lösning som endast inkluderade en maskin. Det var först när Atlas Copcos servicetekniker, som var på plats för att serva en kompressor, snappade upp att Krister sökte ett centralvakuumsystem som bollen började rulla. Kontakter förmedlades och snart fick Krister möjlighet att diskutera sina tankar med vakuumexperter från Atlas Copco. Han upplevde att Atlas Copco lyssnade på hans behov och idéer och att den lösning som slutligen presenterades mycket väl överensstämde med hans vision.

Den nya lösningen: Ett nytt centralvakuumsystem från Atlas Copco

I maj 2016 togs de åtta gamla vakuumpumparna ur bruk och ersattes med en GHS 730 VSD+ som placerades i ett litet förråd i bakre delen av fabriken. Installationen gjordes av Atlas Copcos servicetekniker och Krister upplever att totalpriset var mycket konkurrenskraftigt. Den nya maskinen är varvtalsstyrd och producerar det vakuum som behövs vid en viss tid. Energiuttaget har därför minskat och enligt beräkningar så sparar Drömtrappor ca 60.000 kWh per år, vilket motsvarar ca 42.000 kronor i reda pengar. Även arbetsmiljön i fabriken har blivit mycket bättre. Bullernivåerna är nu så låga att det går att föra ett samtal bredvid CNC-maskinerna och temperaturen runt arbetsstationerna är behaglig. Ytterligare en stor fördel som Drömtrappor upplever det är att den nya maskinen kan servas av Atlas Copcos lokala servicetekniker, en lösning som Krister är mycket nöjd med!

En suveränt bra produkt som bidrar till en förbättrad miljö och lägre energikostnader

Jan Stenman, Fastighetsansvarig, på Drömtrappor bekräftar att den nya lösningen fungerar suveränt och han trycker på att den stora vinsten för företaget är den förbättrade arbetsmiljön på fabriksgolvet. Han är också mycket nöjd med att den nya lösningen minskar företagets koldioxidavtryck med 27 ton per år. För Drömtrappor är miljötänk en stor del av vardagen och företaget strävar efter att hela tiden bli bättre på att producera och transportera klimatsmarta trappor i en hälsosam miljö. Denna strävan ligger helt i linje med Atlas Copcos värdegrund och vi är mycket stolta och glada över att våra produkter och lösningar hjälper våra kunder att driva sin produktion och miljöutveckling framåt.

CNC-machine

CNC-maskinerna på Drömtrappor AB drivs numera av en central vakuumlösning från Atlas Copco. Bilden är publicerad med samtycke från Drömtrappor AB.

Atlas Copco GHS VSD+

Atlas Copco Vacuum Pump GHS 730 VSD+ transparent view

Atlas Copco Vakuumpump GHS 730 VSD+

GHS VSD+ är en ny serie tysta och rena vakuumpumpar med varvtalsstyrning som utvecklats baserats på Atlas Copcos väl beprövade och framgångsrika kompressorteknologi. En pump i GHS VSD+-serien ger i genomsnitt 50 % energibesparingar jämfört med traditionella vakuumlösningar. Dessutom är den mycket enkel att installera och serva.

• Kapacitet: 50-5000 m³/h
• Sluttryck: 0,35 mbar(a)
• Idealområde: 5-400 mbar(a)
• Axeleffekt: 5,5-90 kW

Vakuumteknik Woodworking GHS VSD+

För mer information, kontakta gärna:

Magnus Olsson

Produkt- och försäljningschef Vakuum