Formulär för hälsa och säkerhet (HS)

Innan du returnerar din utrustning måste du varna oss om ämnen som du använt (och producerat) i utrustningen kan vara farliga. Du måste fylla i formuläret för hälsa och säkerhet (HS) nedan (efter anvisningarna) och skicka tillbaka det till oss. Den här informationen är väsentlig för säkerheten för anställda på våra servicecenter och avgör vilka procedurer som ska användas för att utföra service på din utrustning.